Επικαιρότητα

Γρήγορη Πρόσβαση

Προϋπολογισμός Ο.Κ.Π.Α.

Πίνακες υλοποίησης προϋπολογισμού Ο.Κ.Π.Α. - μηνός Μαρτίου 2019

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας  επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Ο.K.Π.Α. του Δήμου Πεντέλης, μηνός Μαρτίου 2019, όπου φαίνεται η πορεία  εκτέλεσης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ApolOKPAesodon_03_19.pdf)ApolOKPAesodon_03_19.pdf[ ]205 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ApolOKPAexodon_03_19.pdf)ApolOKPAexodon_03_19.pdf[ ]336 kB

Πίνακες υλοποίησης προϋπολογισμού Ο.Κ.Π.Α. - μηνός Φεβρουαρίου 2019

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας  επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Ο.K.Π.Α. του Δήμου Πεντέλης, μηνός Φεβρουαρίου 2019, όπου φαίνεται η πορεία  εκτέλεσης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ApolOKPAesodon_02_19.pdf)ApolOKPAesodon_02_19.pdf[ ]205 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ApolOKPAexodon_02_19.pdf)ApolOKPAexodon_02_19.pdf[ ]335 kB

Πίνακες υλοποίησης προϋπολογισμού Ο.Κ.Π.Α. - μηνός Ιανουαρίου 2019

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας  επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Ο.K.Π.Α. του Δήμου Πεντέλης, μηνός Ιανουαρίου 2019, όπου φαίνεται η πορεία  εκτέλεσης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ApolOKPAesodon_01_19.pdf)ApolOKPAesodon_01_19.pdf[ ]202 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ApolOKPAexodon_01_19.pdf)ApolOKPAexodon_01_19.pdf[ ]335 kB

Πίνακες υλοποίησης προϋπολογισμού Ο.Κ.Π.Α. - μηνός Δεκεμβρίου 2018

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας  επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Ο.K.Π.Α. του Δήμου Πεντέλης, μηνός Δεκεμβρίου 2018, όπου φαίνεται η πορεία  εκτέλεσης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ApolOKPAesodon_12_18.pdf)ApolOKPAesodon_12_18.pdf[ ]207 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ApolOKPAexodon_12_18.pdf)ApolOKPAexodon_12_18.pdf[ ]368 kB

Πίνακες υλοποίησης προϋπολογισμού Ο.Κ.Π.Α. - μηνός Νοεμβρίου 2018

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας  επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Ο.K.Π.Α. του Δήμου Πεντέλης, μηνός Νοεμβρίου 2018, όπου φαίνεται η πορεία  εκτέλεσης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ApolOKPAesodon_11_18.pdf)ApolOKPAesodon_11_18.pdf[ ]206 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ApolOKPAexodon_11_18.pdf)ApolOKPAexodon_11_18.pdf[ ]367 kB
Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies