Επικαιρότητα

Γρήγορη Πρόσβαση

Θεματικοί τομείς αρμοδιοτήτων και σκοποί του ΝΠΔΔ

Θεματικοί τομείς αρμοδιοτήτων και σκοποί του ΝΠΔΔ

Ιδρυτικός Σκοπός του νομικού προσώπου είναι:

Α. Η φροντίδα βρεφών και νηπίων

 1. Η καθημερινή φύλαξη, φροντίδα, ημερήσια διατροφή, διαπαιδαγώγηση & ψυχαγωγία νηπίων & βρεφών των εργαζόμενων γονέων ή γονέων με άλλα κοινωνικά προβλήματα του Δήμου Πεντέλης
 2. Η πολύπλευρη νοητική, συναισθηματική, κοινωνική, ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών
 3. Η μετάβαση των παιδιών από το οικογενειακό περιβάλλον στο σχολικό
 4. Παιδοψυχιατρική υποστήριξη
 5. Ψυχοπαιδαγωγική− Συμβουλευτική & γραμμή έκτακτης υποστήριξης

Β. Η προστασία & υποστήριξη ηλικιωμένων

 1. Η εφαρμογή προγραμμάτων εξωιδρυματικής προστασίας υπερηλίκων & ειδικότερα
 2. Η παροχή ιατροκοινωνικής προστασίας στα ηλικιωμένα άτομα του Δήμου Πεντέλης
 3. Η πρόληψη ιατρικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων ώστε να παραμείνουν αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου

Γ. Η μέριμνα, υποστήριξη & φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων

 1. Η Λειτουργία εθελοντών ιατρών
 2. Διοργάνωση Αιμοδοσίας
 3. Η ανάπτυξη εθελοντικού κινήματος
 4. Η Προληπτική ιατρική στα σχολεία
 5. Λειτουργία πολυιατρείου
 6. Λειτουργία παιδικών κατασκηνώσεων
 7. Βοήθεια στο Σπίτι
 8. Η εφαρμογή προγραμμάτων προληπτικής υγιεινής & ιατρικής υποστήριξης
 9. Η εφαρμογή προγραμμάτων βοήθειας & υποστήριξης διαφόρων ευπαθών ομάδων πληθυσμού του Δήμου ή και μεμονωμένων ατόμων.
 10. Το Ν.Π.Δ.Δ. μπορεί ακόμα να αναπτύσσει και κάθε άλλη δραστηριότητα που ανάγεται στους γενικούς σκοπούς του.
Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies