Επικαιρότητα

Γρήγορη Πρόσβαση

Υφισταμένη κατάσταση υπηρεσιών του ΝΠΔΔ

Υφισταμένη κατάσταση υπηρεσιών του ΝΠΔΔ (δραστηριότητες, οργάνωση, στελέχωση, γεωγραφική διασπορά, κτιριακές εγκαταστάσεις, τακτικά έσοδα)

Α. Δραστηριότητες

Οι δραστηριότητες του Ν.Π. στην παρούσα φάση περιλαμβάνουν:

  1. λειτουργία Παιδικών Σταθμών, Βρεφονηπιακού Σταθμού
  2. λειτουργία ΚΑΠΗ
  3. λειτουργία προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
  4. λειτουργία προγράμματος εθελοντικής αιμοδοσίας
  5. λειτουργία προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών
  6. λειτουργία και παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών υγείας

Β. Οργάνωση και Στελέχωση

Το υπάρχον προσωπικό του Ν.Π., ανέρχεται περίπου σε 70 εργαζόμενους με κάθε σχέση εργασίας (μόνιμο προσωπικό, προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου)

Γ. Γεωγραφική διασπορά

Οι δομές και παρεχόμενες υπηρεσίες του Νομικού Προσώπου είναι κατανεμημένες στις Δημοτικές Ενότητες: Μελισσίων, Νέας Πεντέλης και Πεντέλης.

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies