Επικαιρότητα

Γρήγορη Πρόσβαση

Αποφάσεις Δ.Σ. Ο.Π.Α.Θ.

33/2019

Επισυνάπτεται η Απόφαση όπως αναφέρεται στον "Πίνακα Αποφάσεων 12ης συνεδρίασης ΔΣ ΟΠΑΘ 2019"

32/2019

Επισυνάπτεται η Απόφαση όπως αναφέρεται στον "Πίνακα Αποφάσεων 12ης συνεδρίασης ΔΣ ΟΠΑΘ 2019"

31/2019

Επισυνάπτεται η Απόφαση όπως αναφέρεται στον "Πίνακα Αποφάσεων 12ης συνεδρίασης ΔΣ ΟΠΑΘ 2019"

30/2019

Επισυνάπτεται η Απόφαση όπως αναφέρεται στον "Πίνακα Αποφάσεων 12ης συνεδρίασης ΔΣ ΟΠΑΘ 2019"

29/2019

Επισυνάπτεται η Απόφαση όπως αναφέρεται στον "Πίνακα Αποφάσεων 11ης συνεδρίασης ΔΣ ΟΠΑΘ 2019"

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies