Επικαιρότητα

Γρήγορη Πρόσβαση

Πίνακες Αποφάσεων Δ.Σ. ΟΠΑΘ

Πίνακες Αποφάσεων συνεδριάσεων Δ.Σ. ΟΠΑΘ 2019

Πίνακας 1ης συνεδρίασης Δ.Σ. ΟΠΑΘ 2019 - Ημερομηνία συνεδρίασης: 19/02/2019

Πίνακας 2ης συνεδρίασης Δ.Σ. ΟΠΑΘ 2019 - Ημερομηνία συνεδρίασης: 27/02/2019

Πίνακας 3ης συνεδρίασης Δ.Σ. ΟΠΑΘ 2019 - Ημερομηνία συνεδρίασης: 27/03/2019

Πίνακας 4ης συνεδρίασης Δ.Σ. ΟΠΑΘ 2019 - Ημερομηνία συνεδρίασης: 03/04/2019

Πίνακας 5ης συνεδρίασης Δ.Σ. ΟΠΑΘ 2019 - Ημερομηνία συνεδρίασης: 10/04/2019

Πίνακας 6ης συνεδρίασης Δ.Σ. ΟΠΑΘ 2019 - Ημερομηνία συνεδρίασης: 15/04/2019

Πίνακας 7ης συνεδρίασης Δ.Σ. ΟΠΑΘ 2019 - Ημερομηνία συνεδρίασης: 09/05/2019

Πίνακας 8ης συνεδρίασης Δ.Σ. ΟΠΑΘ 2019 - Ημερομηνία συνεδρίασης: 14/06/2019

Πίνακας 9ης συνεδρίασης Δ.Σ. ΟΠΑΘ 2019 - Ημερομηνία συνεδρίασης: 09/07/2019

Πίνακας 10ης συνεδρίασης Δ.Σ. ΟΠΑΘ 2019 - Ημερομηνία συνεδρίασης: 10/07/2019

Πίνακας 11ης συνεδρίασης Δ.Σ. ΟΠΑΘ 2019 - Ημερομηνία συνεδρίασης: 26/07/2019

Πίνακας 12ης συνεδρίασης Δ.Σ. ΟΠΑΘ 2019 - Ημερομηνία συνεδρίασης: 11/09/2019

 

 

Πίνακες Αποφάσεων συνεδριάσεων Δ.Σ. ΟΠΑΘ 2018

Πίνακας 1ης συνεδρίασης Δ.Σ. ΟΠΑΘ 2018 - Ημερομηνία συνεδρίασης: 23/01/2018

Πίνακας 2ης συνεδρίασης Δ.Σ. ΟΠΑΘ 2018 - Ημερομηνία συνεδρίασης: 13/02/2018

Πίνακας 3ης συνεδρίασης Δ.Σ. ΟΠΑΘ 2018 - Ημερομηνία συνεδρίασης: 20/02/2018

Πίνακας 4ης συνεδρίασης Δ.Σ. ΟΠΑΘ 2018 - Ημερομηνία συνεδρίασης: 27/02/2018

Πίνακας 5ης συνεδρίασης Δ.Σ. ΟΠΑΘ 2018 - Ημερομηνία συνεδρίασης: 20/03/2018

Πίνακας 6ης συνεδρίασης Δ.Σ. ΟΠΑΘ 2018 - Ημερομηνία συνεδρίασης: 03/04/2018

Πίνακας 7ης συνεδρίασης Δ.Σ. ΟΠΑΘ 2018 - Ημερομηνία συνεδρίασης: 30/04/2018

Πίνακας 8ης συνεδρίασης Δ.Σ. ΟΠΑΘ 2018 - Ημερομηνία συνεδρίασης: 10/05/2018

Πίνακας 9ης συνεδρίασης Δ.Σ. ΟΠΑΘ 2018 - Ημερομηνία συνεδρίασης: 29/05/2018

Πίνακας 15ης συνεδρίασης Δ.Σ. ΟΠΑΘ 2018 - Ημερομηνία συνεδρίασης: 23/10/2018

Πίνακας 16ης συνεδρίασης Δ.Σ. ΟΠΑΘ 2018 - Ημερομηνία συνεδρίασης: 25/10/2018

Πίνακας 18ης συνεδρίασης Δ.Σ. ΟΠΑΘ 2018 - Ημερομηνία συνεδρίασης: 10/12/2018

Πίνακας 19ης συνεδρίασης Δ.Σ. ΟΠΑΘ 2018 - Ημερομηνία συνεδρίασης: 24/12/2018

Πίνακας 20ης συνεδρίασης Δ.Σ. ΟΠΑΘ 2018 - Ημερομηνία συνεδρίασης: 28/12/2018

Πίνακες Αποφάσεων Συνεδριάσεων Δ.Σ. Ο.Π.Α.Θ. 2017

Πίνακας 1ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2017 - Ημερομηνία συνεδρίασης : 27/01/2017

Πίνακας 2ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2017 - Ημερομηνία συνεδρίασης : 31/01/2017

Πίνακας 3ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2017 - Ημερομηνία συνεδρίασης : 14/02/2017

Πίνακας 4ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2017 - Ημερομηνία συνεδρίασης : 28/02/2017

Πίνακας 5ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2017 - Ημερομηνία συνεδρίασης : 06/03/2017

Πίνακας 6ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2017 - Ημερομηνία συνεδρίασης : 27/03/2017

Πίνακας 7ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2017 - Ημερομηνία συνεδρίασης : 07/04/2017

Πίνακας 8ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2017 - Ημερομηνία συνεδρίασης : 25/04/2017

Πίνακας 9ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2017 - Ημερομηνία συνεδρίασης : 30/05/2017

Πίνακας 10ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2017 - Ημερομηνία συνεδρίασης : 27/06/2017

Πίνακας 11ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2017 - Ημερομηνία συνεδρίασης : 10/07/2017

Πίνακας 12ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2017 - Ημερομηνία συνεδρίασης : 26/07/2017

Πίνακας 13ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2017 - Ημερομηνία συνεδρίασης : 25/08/2017

Πίνακας 14ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2017 - Ημερομηνία συνεδρίασης : 19/09/2017

Πίνακας 15ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2017 - Ημερομηνία συνεδρίασης : 02/10/2017

Πίνακας 16ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2017 - Ημερομηνία συνεδρίασης : 16/10/2017

Πίνακας 17ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2017 - Ημερομηνία συνεδρίασης : 24/10/2017

Πίνακας 18ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2017 - Ημερομηνία συνεδρίασης : 08/11/2017

Πίνακας 19ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2017 - Ημερομηνία συνεδρίασης : 28/11/2017

Πίνακας 20ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2017 - Ημερομηνία συνεδρίασης : 12/12/2017

Πίνακας 21ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2017 - Ημερομηνία συνεδρίασης : 15/12/2017

Πίνακας 22ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2017 - Ημερομηνία συνεδρίασης : 21/12/2017

Πίνακες Αποφάσεων Συνεδριάσεων Δ.Σ. Ο.Π.Α.Θ. 2016

Πίνακας 1ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2016 - Ημερομηνία συνεδρίασης : 27/01/2016

Πίνακας 2ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2016 - Ημερομηνία συνεδρίασης : 15/02/2016

Πίνακας 3ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2016 - Ημερομηνία συνεδρίασης : 01/03/2016

Πίνακας 4ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2016 - Ημερομηνία συνεδρίασης : 09/03/2016

Πίνακας 5ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2016 - Ημερομηνία συνεδρίασης : 16/03/2016

Πίνακας 6ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2016 - Ημερομηνία συνεδρίασης : 11/04/2016

Πίνακας 7ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2016 - Ημερομηνία συνεδρίασης : 25/04/2016

Πίνακας 8ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2016 - Ημερομηνία συνεδρίασης : 23/05/2016

Πίνακας 9ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2016 - Ημερομηνία συνεδρίασης : 14/06/2016

Πίνακας 10ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2016 - Ημερομηνία συνεδρίασης : 21/06/2016

Πίνακας 11ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2016 - Ημερομηνία συνεδρίασης : 27/07/2016

Πίνακας 12ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2016 - Ημερομηνία συνεδρίασης : 02/08/2016

Πίνακας 13ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2016 - Ημερομηνία συνεδρίασης : 06/09/2016

Πίνακας 14ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2016 - Ημερομηνία συνεδρίασης : 27/09/2016

Πίνακας 15ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2016 - Ημερομηνία συνεδρίασης : 27/09/2016

Πίνακας 16ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2016 - Ημερομηνία συνεδρίασης : 25/10/2016

Πίνακας 17ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2016 - Ημερομηνία συνεδρίασης : 29/11/2016

Πίνακας 18ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2016 - Ημερομηνία συνεδρίασης : 28/12/2016

Πίνακες Αποφάσεων συνεδριάσεων Δ.Σ. Ο.Π.Α.Θ. 2015

1ος Πίνακας Αποφάσεων Δ.Σ. Ο.Π.Α.Θ. : Συνεδρίαση 29/01/2015

2ος Πίνακας Αποφάσεων Δ.Σ. Ο.Π.Α.Θ. : Συνεδρίαση 19/02/2015

3ος Πίνακας Αποφάσεων Δ.Σ. Ο.Π.Α.Θ. : Συνεδρίαση 11/03/2015

4ος Πίνακας Αποφάσεων Δ.Σ. Ο.Π.Α.Θ. : Συνεδρίαση 24/03/2015

5ος Πίνακας Αποφάσεων Δ.Σ. Ο.Π.Α.Θ. : Συνεδρίαση 06/04/2015

6ος Πίνακας Αποφάσεων Δ.Σ. Ο.Π.Α.Θ. : Συνεδρίαση 20/04/2015

7ος Πίνακας Αποφάσεων Δ.Σ. Ο.Π.Α.Θ. : Συνεδρίαση 14/05/2015

8ος Πίνακας Αποφάσεων Δ.Σ. Ο.Π.Α.Θ. : Συνεδρίαση 08/06/2015

9ος Πίνακας Αποφάσεων Δ.Σ. Ο.Π.Α.Θ. : Συνεδρίαση 08/07/2015

10ος Πίνακας Αποφάσεων Δ.Σ. Ο.Π.Α.Θ. : Συνεδρίαση 20/07/2015

11ος Πίνακας Αποφάσεων Δ.Σ. Ο.Π.Α.Θ. : Συνεδρίαση 04/08/2015

12ος Πίνακας Αποφάσεων Δ.Σ. Ο.Π.Α.Θ. : Συνεδρίαση 07/09/2015

13ος Πίνακας Αποφάσεων Δ.Σ. Ο.Π.Α.Θ. : Συνεδρίαση 15/09/2015

14ος Πίνακας Αποφάσεων Δ.Σ. Ο.Π.Α.Θ. : Συνεδρίασης 30/09/2015

15ος Πίνακας Αποφάσεων Δ.Σ. Ο.Π.Α.Θ. : Συνεδρίασης 14/10/2015

16ος Πίνακας Αποφάσεων Δ.Σ. Ο.Π.Α.Θ. : Συνεδρίασης 26/10/2015

17ος Πίνακας Αποφάσεων Δ.Σ. Ο.Π.Α.Θ. : Συνεδρίασης 02/11/2015

18ος Πίνακας Αποφάσεων Δ.Σ. Ο.Π.Α.Θ. : Συνεδρίασης 23/11/2015

19ος Πίνακας Αποφάσεων Δ.Σ. Ο.Π.Α.Θ. : Συνεδρίασης 02/12/2015

20ος Πίνακας Αποφάσεων Δ.Σ. Ο.Π.Α.Θ. : Συνεδρίασης 15/12/2015

 

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies