Επικαιρότητα

Γρήγορη Πρόσβαση

Προϋπολογισμός Ο.Π.Α.Θ.

Πίνακες υλοποίησης προϋπολογισμού Ο.Π.Α.Θ. - μηνός Ιουλίου 2017

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας  επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Ο.Π.Α.Θ. του Δήμου Πεντέλης, μηνός  IOYΛIOY 2017, όπου φαίνεται η πορεία  εκτέλεσης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (opath apol esoda 07 2017 ada.pdf)opath apol esoda 07 2017 ada.pdf[ ]157 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (opath apol exoda 07 2017 ada.pdf)opath apol exoda 07 2017 ada.pdf[ ]255 kB

Πίνακες υλοποίησης προϋπολογισμού Ο.Π.Α.Θ. - μηνός Ιουνίου 2017

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας  επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Ο.Π.Α.Θ. του Δήμου Πεντέλης, μηνός  IOYNIOY 2017, όπου φαίνεται η πορεία  εκτέλεσης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (opath apol esoda 06 2017 ada.pdf)opath apol esoda 06 2017 ada.pdf[ ]155 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (opath apol exoda 06 2017 ada.pdf)opath apol exoda 06 2017 ada.pdf[ ]244 kB

Συνοπτικός πίνακας εκτέλεσης του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ ΟΠΑΘ Δήμου Πεντέλης Ιαν. - Μαΐ. 2017

Επισυνάπτεται ο πίνακας.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (opath synoptiko deltio_5_2017.pdf)opath synoptiko deltio_5_2017.pdf[ ]96 kB

Πίνακες υλοποίησης προϋπολογισμού Ο.Π.Α.Θ. - μηνός Μαΐου 2017

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας  επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Ο.Π.Α.Θ. του Δήμου Πεντέλης, μηνός  ΜΑΙΟΥ 2017, όπου φαίνεται η πορεία  εκτέλεσης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (opath apol esoda 05 2017 ada.pdf)opath apol esoda 05 2017 ada.pdf[ ]154 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (opath apol exoda 05 2017 ada.pdf)opath apol exoda 05 2017 ada.pdf[ ]253 kB
Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies