Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Oμιλία του Ελεύθερου Πανεπιστημίου Δήμου Πεντέλης με θέμα : “Ο ρόλος του Psychomanagement στη Διοίκηση και Λειτουργία των Επιχειρήσεων” – Τετάρτη 5 Απριλίου 2023 και ώρα 19.30 μ.μ. – Πολιτιστικό Μελισσίων

Ο Δήμος Πεντέλης στο πλαίσιο του Ελεύθερου Πανεπιστημίου διοργανώνει Ομιλία με θέμα «Ο ρόλος του Psychomanagement στη Διοίκηση και Λειτουργία των Επιχειρήσεων» κατανοούμε το ρόλο της συναισθηματικής νοημοσύνης στη λειτουργία του ανθρώπινου εγκεφάλου στη δράση και αντίδραση, μυούμαστε στις αποτελεσματικές ψυχοτεχνικές διεργασίες για μια πιο αποτελεσματική επικοινωνία.

Ομιλητές :

Θεοδόσιος Παλάσκας, Κοσμήτορας Παντείου Πανεπιστημίου

Γεώργιος Λούντζης, Υποψήφιος Διδάκτορας Παντείου Πανεπιστημίου

Συντονισμός : Φωτεινή Μαρκαντώνη, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Δήμου Πεντέλης

Ελεύθερο Πανεπιστήμιο

 Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Μνημονίου Συνεργασίας του Δήμου Πεντέλης και του Παντείου Πανεπιστημίου εντάσσουμε στις ομιλίες του Ελεύθερου Πανεπιστημίου, σειρά σεμιναρίων από την επιστημονική ομάδα του Καθηγητή &  Κοσμήτορα του Παντείου Πανεπιστημίου Θεοδοσίου Παλάσκα, που  εστιάζουν στις βασικές λειτουργίες του psychomanagement, στη διοίκηση οργανισμών και επιχειρήσεων με πλοηγό τις δύο πλευρές, την «λευκή» και «σκοτεινή», της συναισθηματικής νοημοσύνης. Τα σεμινάρια είναι σχεδιασμένα να εκπαιδεύσουν τα στελέχη και το ανθρώπινο δυναμικό στις σύγχρονες μεθόδους management και διοίκησης, που είναι απαραίτητες για την οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων, οργανισμών (δημόσιων οργανισμών, τοπική αυτοδιοίκηση, σχολικών μονάδων κλπ.) και οικογενειών, που λειτουργούν σε ένα μεταβαλλόμενο διεθνές, πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και τεχνολογικό περιβάλλον.

Θεματικές

  1. Ο ρόλος του Psychomanagement στη Διοίκηση και Λειτουργία των Επιχειρήσεων
  2. Ο ρόλος του Psychomanagement στις σχέσεις Γονέων – Παιδιών, Εκπαιδευτικών – Παιδιών και Προπονητών – Αθλητών.
  3. Ο ρόλος του Psychomanagemant στις Επιδόσεις των Μαθητών και Αθλητών

Αξιοποιώντας τις συναντήσεις μαθαίνουμε να αναγνωρίζουμε, να αναλύουμε, να κατανοούμε, να αξιολογούμε, να εφαρμόζουμε το psychomanagement.

Κατανοούμε τα δύο μοντέλα λειτουργίας μας στη λήψη αποφάσεων μας:“Think fast & Think slow”

Εντοπίζουμε, αξιολογούμε και ελέγχουμε τα συναισθήματα τα δικά μας και των άλλων

Ώστε να

  • εμπεδώσουμε την ευελιξία και προσαρμοστικότητα
  • αναλύουμε προβλήματα, να επιλέγουμε και να προτείνουμε λύσεις, αξιολογώντας το ρίσκο και τη διαχείριση τους.
  • κατανοούμε το ρόλο της συναισθηματικής νοημοσύνης και της λειτουργίας του Εγκεφάλου στη δράση και αντίδραση
  • μυηθούμε στην επιλογή του ΠΩΣ και με ΠΟΙΟΝ

Σας περιμένουμε με ιδιαίτερη χαρά στον πρώτο κύκλο του Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Δήμου Πεντέλης που θέτει ως στρατηγική επιλογή και προτεραιότητα τη βελτιστοποίηση των όρων επικοινωνίας μας εμβαθύνοντας στις πνευματικές και ψυχολογικές διεργασίες του ανθρώπινου εγκεφάλου ώστε να αφήσουμε ένα σοβαρό και επωφελές κοινωνικό αποτύπωμα με πρωτοπορία, δυναμισμό και με έγκριτες επιστημονικές παρεμβάσεις διαχέοντας στο ευρύ κοινό πορίσματα για την καταγραφή, κατανόηση, και ερμηνεία  της ανθρώπινης συμπεριφοράς στην εργασία, στην εκπαίδευση και στην οικογένεια.

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο