Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

2 Φεβρουαρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Ορισμός νέων θέσεων ευθύνης από τη Δήμαρχο Πεντέλης Δήμητρα Κεχαγιά

Μετά τη λήξη της θητείας των αντιδημάρχων στις 30/11/2022, με απόφαση της Δημάρχου Πεντέλης Δήμητρας Κεχαγιά, ορίζονται αντιδήμαρχοι του Δήμου οι:

  • Τον Ηλιόπουλο Παναγιώτη του Αθανασίου, ως Αντιδήμαρχο Kαθαριότητας δημοσίων και κοινοχρήστων χώρων, οδοκαθαρισμού και ηλεκτροφωτισμού.
  • Την Μαρκαντώνη Φωτεινή του Αναστασίου, ως Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, Νεολαίας, Εκπαίδευσης Ενηλίκων και υπεύθυνη Δημοτικής Κοινότητας Νέας Πεντέλης.
  • Την Μητροπούλου Γεωργία του Ιωάννη, ως Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Μέριμνας, Διαχείρισης Κέντρων Κοινότητας και Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών.
  • Τον Καλλιανιώτη Κωνσταντίνο του Ιωάννη, ως Αντιδήμαρχο Διαχείρισης και Αποκομιδής απορριμμάτων.
  • Τον Τσουχνικά Ηλία του Κωνσταντίνου, Δημοτικό Σύμβουλο, ως Αντιδήμαρχο Προσχολικής Αγωγής και λειτουργίας των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.).
  • Την Μπούσουλα-Χάνου Αρχοντία του Νικολάου, Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλο ως Αντιδήμαρχο Δ/νσης Περιβάλλοντος Πολεοδομίας , Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, καθώς και υπεύθυνη για τη Δημοτική Κοινότητα Πεντέλης
  • Τον Σιώμο Βλάσσιο του Ιωάννη, Δημοτικό Σύμβουλο, ως Αντιδήμαρχο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αστικού Πρασίνου.

Επιπρόσθετα ορίζονται ως εντεταλμένοι σύμβουλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι:

  • Πολίτη Ελένη του Μελετίου, σε θέματα, πρωτοβάθμιας περίθαλψης, ψυχικής υγείας, προληπτικής ιατρικής και ενημέρωσης των πολιτών, ΚΕΠ Υγείας ζητήματα που αφορούν την πανδημία COVID-19.
  • Τον Δημοτικό Σύμβουλο Μακρή Λουκά του Αναστάσιου, σε θέματα Αθλητισμού.

Η Δήμαρχος κα Δήμητρα Κεχαγιά θα προεδρεύει της Οικονομικής Επιτροπής και ορίζει ως μέλη τις Αντιδημάρχους Μητροπούλου Γεωργία και Τσουχνικά Ηλία.

Η Δήμαρχος κα Δήμητρα Κεχαγιά θα προεδρεύει της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και ορίζει ως μέλη της τους Αντιδημάρχους Σιώμο Βλάσσιο και Αρχοντία Μπούσουλα-Χάνου.

Η θητεία των Αντιδημάρχων ορίζεται από την 1.12.2022 έως και 31.12.2023

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο