Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Ορισμός νέων θέσεων ευθύνης από τη Δήμαρχο Πεντέλης Δήμητρα Κεχαγιά

Μετά τη λήξη της θητείας των αντιδημάρχων στις 30/11/2022, με απόφαση της Δημάρχου Πεντέλης Δήμητρας Κεχαγιά, ορίζονται αντιδήμαρχοι του Δήμου οι:

  • Τον Ηλιόπουλο Παναγιώτη του Αθανασίου, ως Αντιδήμαρχο Kαθαριότητας δημοσίων και κοινοχρήστων χώρων, οδοκαθαρισμού και ηλεκτροφωτισμού.
  • Την Μαρκαντώνη Φωτεινή του Αναστασίου, ως Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, Νεολαίας, Εκπαίδευσης Ενηλίκων και υπεύθυνη Δημοτικής Κοινότητας Νέας Πεντέλης.
  • Την Μητροπούλου Γεωργία του Ιωάννη, ως Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Μέριμνας, Διαχείρισης Κέντρων Κοινότητας και Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών.
  • Τον Καλλιανιώτη Κωνσταντίνο του Ιωάννη, ως Αντιδήμαρχο Διαχείρισης και Αποκομιδής απορριμμάτων.
  • Τον Τσουχνικά Ηλία του Κωνσταντίνου, Δημοτικό Σύμβουλο, ως Αντιδήμαρχο Προσχολικής Αγωγής και λειτουργίας των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.).
  • Την Μπούσουλα-Χάνου Αρχοντία του Νικολάου, Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλο ως Αντιδήμαρχο Δ/νσης Περιβάλλοντος Πολεοδομίας , Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, καθώς και υπεύθυνη για τη Δημοτική Κοινότητα Πεντέλης
  • Τον Σιώμο Βλάσσιο του Ιωάννη, Δημοτικό Σύμβουλο, ως Αντιδήμαρχο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αστικού Πρασίνου.

Επιπρόσθετα ορίζονται ως εντεταλμένοι σύμβουλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι:

  • Πολίτη Ελένη του Μελετίου, σε θέματα, πρωτοβάθμιας περίθαλψης, ψυχικής υγείας, προληπτικής ιατρικής και ενημέρωσης των πολιτών, ΚΕΠ Υγείας ζητήματα που αφορούν την πανδημία COVID-19.
  • Τον Δημοτικό Σύμβουλο Μακρή Λουκά του Αναστάσιου, σε θέματα Αθλητισμού.

Η Δήμαρχος κα Δήμητρα Κεχαγιά θα προεδρεύει της Οικονομικής Επιτροπής και ορίζει ως μέλη τις Αντιδημάρχους Μητροπούλου Γεωργία και Τσουχνικά Ηλία.

Η Δήμαρχος κα Δήμητρα Κεχαγιά θα προεδρεύει της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και ορίζει ως μέλη της τους Αντιδημάρχους Σιώμο Βλάσσιο και Αρχοντία Μπούσουλα-Χάνου.

Η θητεία των Αντιδημάρχων ορίζεται από την 1.12.2022 έως και 31.12.2023

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο