«Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού» – 3η ψηφιακή ομιλία του Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Δήμου Πεντέλης

«Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού» Φόρμα δήλωσης συμμετοχής στην Ομιλία