Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ δια ζωσης

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                        

 ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                                                                           

                                                                                                                   Μελίσσια 24.01.2024

 

           ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ  1ης   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  δια ζωσης

Ημερομηνία Πρόσκλησης: 19/01/2024                               Ημερομηνία Συνεδρίασης: 24/01/2024

ΑΡ.ΑΠΟΦ.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

01.2024

1.         Εκλογή Αντιπροέδρου Δημοτικής Επιτροπής (Α74 ν. 3852/10)

 

ΟΜΟΦΩΝΑ εξελέγει ο κ. Παλαιοδήμος Άγγελος

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A16%CE%97%CE%97%CE%A9%CE%9E3-%CE%A45%CE%95?inline=true

02.2024

2.         Υποβολή σχεδίου πρότασης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2024

ΟΜΟΦΩΝΑ

————-

03.2024

3.         Εισηγητική έκθεση 4ου εξαμήνου έτους 2023 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού

ΟΜΟΦΩΝΑ

————-

04.2024

4.         Έγκριση χρονικής παράτασης της δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο “προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για την αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού Δήμου Πεντέλης”

ΟΜΟΦΩΝΑ

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%91%CE%978%CE%A9%CE%9E3-%CE%A82%CE%A4?inline=true

05.2024

5.         Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων κοιμητηρίων δήμου Πεντέλης για το ΟΕ 2024

ΟΜΟΦΩΝΑ

————-

06.2024

6.         Καθορισμός τελών καθαριότητας και φωτισμού 2024

ΟΜΟΦΩΝΑ

————-

07.2024

7.         Καθορισμός τελών διαφήμισης 2024

ΟΜΟΦΩΝΑ

————-

08.2024

8.         Καθορισμός συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων 2024

ΟΜΟΦΩΝΑ

————-

09.2024

9.         Καθορισμός τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων έτους 2024

ΟΜΟΦΩΝΑ

————-

10.2024

10.     Έγκριση καθορισμού τροφείων Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Πεντέλης  για το σχολικό έτος 2023-2024

ΟΜΟΦΩΝΑ

————-

11.2024

11.     Έγκριση παράτασης συμφωνητικού εκμίσθωσης των τριών (3) φωτιζόμενων γηπέδων τένις Δήμου Πεντέλης για ένα (1) έτος

ΟΜΟΦΩΝΑ

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A866%CE%A5%CE%A9%CE%9E3-%CE%A1%CE%97%CE%9D?inline=true

12.2024

12.     Έγκριση πρακτικού 1ου  και 2ου  ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού  Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για την προμήθεια φρέσκου γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Πεντέλης για το  έτος 2024.

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

13.2024

13.     Κατ’ αρχήν Λήψη Απόφασης Προώθησης Τροποποίησης Σχεδίου  με την Διόρθωση Εντοπισμένης Ασυμφωνίας Σχεδίου και Πραγματικής Κατάστασης στο Πρόσωπο του ΟΤ 87 επί  της Οδού 25ης Μαρτίου στην Περιοχή Κουφός της Δ.Κ Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης.

ΟΜΟΦΩΝΑ

————–

14.2024

14.     Διαγραφή χρεώσεων από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, λόγω μεταβίβασης ακινήτου.

ΟΜΟΦΩΝΑ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/66%CE%9F%CE%A1%CE%A9%CE%9E3-%CE%A3%CE%91%CE%A5

15.2024

15.     Έγκριση Σχεδίου Βορέας

ΟΜΟΦΩΝΑ

—————–

 

                                                                  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                              ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο