Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

26 Σεπτεμβρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακες Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής

Για παλαιότερους πίνακες αποφάσεων ανατρέξτε στο Αρχειακό Υλικό

Μετάβαση στο περιεχόμενο