Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                        

 ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                                                                      Μελίσσια 6.02.2024

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ  2ης   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  δια ζωσης

Ημερομηνία Πρόσκλησης: 02.02.2024

Ημερομηνία Συνεδρίασης: 06.02.2024

  ΘΕΜΑ  ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
16.2024 1. Αποδοχή δωρεάς της  Εταιρείας «MAGIC BUS» (Ν.Νοταρά 10 ,Ν. Ιωνία  14235) σε συνεργασία με την Ασφαλιστική Εταιρεία HELLAS DIRECT .

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ

  ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
17.2024 1.         3Η  τελική αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων έτους 2023.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ
18.2024 2.         Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο της δράσης: «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης», περιόδου 2023- 2024, για τις ανάγκες των Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Πεντέλης

 

ΟΜΟΦΩΝΑ
19.2024 3.         Έγκριση πρόσληψης προσωπικού δίμηνης διάρκειας για οδοκαθαρισμό Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου  Πεντέλης.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ
20.2024 4.         Έγκριση πρόσληψης προσωπικού δίμηνης διάρκειας για Καθαριότητα κτιρίων Δήμου

 

ΟΜΟΦΩΝΑ
21.2024 5.         Αποδοχή τροποποίησης της Απόφασης ένταξης του έργου του Δήμου Πεντέλης με τίτλο «Προμήθεια συστημάτων και ειδικού εξοπλισμού για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και της διοικητικής – επιχειρησιακής ικανότητας του Δήμου, καθώς και την καταπολέμηση της εξάπλωσης της πανδημίας στο Δήμο Πεντέλης» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

 

ΟΜΟΦΩΝΑ
22.2024 6.         Αποδοχή  ανακοίνωσης έγκρισης επενδυτικού δανείου από το Τ.Π και Δανείων και των όρων δανειακής σύμβασης-δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη συνομολόγησή του ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης στην πρόσκληση ΑΤ.08.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ
23.2024 7.         Αποδοχή δωρεάς ανθοπωλείου “FLERIA” (Πατριάρχου Ιωακείμ 35, 10675 Αθήνα) 400 δενδρυλλίων ελάτης για φύτευση περιμετρικά στο ΣΜΑ.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ
24.2024 8.         Έγκριση πρακτικού 3ου ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για την προμήθεια φρέσκου γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Πεντέλης για το έτος 2024 και κατακύρωση αποτελέσματος

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο