Πίνακες Αποφάσεων Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Για παλαιότερους πίνακες αποφάσεων ανατρέξτε στο Αρχειακό Υλικό

Πίνακας Αποφάσεων 2ης τακτικής συνεδρίασης ΔΕΠ Δήμου Πεντέλης 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          ΜΕΛΙΣΣΙΑ 20/11/2019 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 2η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΠ  ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 Α/Α

Περισσότερα »