Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

4 Δεκεμβρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Ορισμός νέων θέσεων ευθύνης από τη Δήμαρχο Πεντέλης Δήμητρα Κεχαγιά

Με απόφαση της Δημάρχου Πεντέλης Δήμητρας Κεχαγιά, πραγματοποιήθηκε ο προγραμματισμένος χρονικά καθορισμός της νέας σύνθεσης των θέσεων ευθύνης του Δήμου Πεντέλης.

Ειδικότερα, καθήκοντα αναλαμβάνουν οι παρακάτω Δημοτικοί Σύμβουλοι:

  • Η κα Αναστασία Κοσμοπούλου ως Αντιδήμαρχος Δημοτικής Κοινότητας Πεντέλης, Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας, Νομικής Υπηρεσίας και Δ/νσης ΚΕΠ και Αναπληρώτρια Δημάρχου.
  • Η κα Γεωργία Μητροπούλου Γεωργία, ως Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας, Διαχείρισης Κέντρων Κοινότητας και Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών.
  • Η κα Άντα Μπούσουλα-Χάνου, ως Αντιδήμαρχος Δ/νσης Περιβάλλοντος Πολεοδομίας- και Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
  • Ο κ. Κωνσταντίνος Καλλιανιώτης Κωνσταντίνος, ως Αντιδήμαρχος Καθαριότητας.
  • Ο κ. Ηλίας Τσουχνικάς, ως Αντιδήμαρχος Προσχολικής Αγωγής και λειτουργίας των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.).
  • Η κα Πολίτη Ελένη, ως Αντιδήμαρχος Δημόσιας Υγείας για θέματα, πρωτοβάθμιας περίθαλψης, ψυχικής υγείας, προληπτικής ιατρικής και ενημέρωσης των πολιτών, ΚΕΠ Υγείας και την ευθύνη για θέματα COVID-19.
  • Ο κ. Βλάσσης Σιώμος, ως Αντιδήμαρχος Πολιτισμού.
  • Η κα Άρτεμις Αργύρη Άρτεμις, ως Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος για τη Δημοτική Κοινότητα της Νέας Πεντέλης και υπεύθυνη για την Πολιτισμική Αναβάθμιση και Προβολή της Πολιτιστικής Ταυτότητας του Δήμου Πεντέλης.

Η θητεία των Αντιδημάρχων ορίζεται από την 9.11.2021 έως και 30.11.2022.

Η Δημοτική Αρχή θα προτείνει ως νέα Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου από 1/1/2022 τη Δημοτική Σύμβουλο Κωνσταντίνα Λαζή – Αναγωστοπούλου, ενώ ο νυν Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Λουκάς Μακρής θα αναλάβει ως Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για θέματα Αθλητισμού.

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο