Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόγραμμα Καλοκαιρινής Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών Δήμου Πεντέλης έτους 2023

Ο Δήμος Πεντέλης ενημερώνει ότι θα υλοποιήσει πρόγραμμα καλοκαιρινής δημιουργικής απασχόλησης παιδιών ηλικίας από 5 έως 12 ετών, από Δευτέρα 19/6/2023 μέχρι Παρασκευή 28/7/2023

Στόχος του προγράμματος είναι να διευκολύνει τους εργαζόμενους γονείς και παράλληλα να δώσει στα παιδιά τη δυνατότητα να αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους μέσα από αθλητικές, καλλιτεχνικές, πολιτιστικές  και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Θα υλοποιείται καθημερινά, τις ώρες από 08:00 έως 16:00. (Η προσέλευση των παιδιών θα πραγματοποιείται από τις 08:00 έως τις 09:00 και η αποχώρησή τους από 14:00 έως 16:00)

Το πρόγραμμα είναι χωρισμένο σε 3 δεκαπενθήμερες περιόδους, με οικονομική συνδρομή 60,00€ ανά παιδί και ανά περίοδο ως εξής:

 • 1η Περίοδος:  19/6 – 30/6/2023
 • 2η Περίοδος :  3/7 – 14/7/2023
 • 3η Περίοδος:  17/7 – 28/7/2023

Το πρόγραμμα  στελεχώνεται από έμπειρους εκπαιδευτικούς που θα έχουν την ευθύνη για την αρμονική και ασφαλή λειτουργία του και περιλαμβάνει (ενδεικτικά) τις ακόλουθες δραστηριότητες:

 • Αθλητικές (Γυμναστική και Αθλοπαιδιές)
 • Κολυμβητήριο (1 ημέρα εβδομαδιαίως)
 • Καλλιτεχνικές Δραστηριότητες
 • Δημιουργικό Παιχνίδι
 • Θεατρικά δρώμενα
 • Μουσικοκινητική και Χορό
 • Εικαστικά
 • Εκδρομές( προαιρετικά 1 φορά την εβδομάδα με επιπλέον χρέωση)

Σε ότι αφορά τη σίτιση, ο Δήμος θα παρέχει νερό και ένα σνακ(τυρόπιτα, κρουασάν , κουλούρι, κλπ.) Τα παιδιά πρέπει να είναι εφοδιασμένα με καπέλο, αντηλιακό και μία δεύτερη αλλαξιά ρούχα. Κατά την ημέρα που στις δραστηριότητές τους προβλέπεται Κολυμβητήριο πρέπει επιπλέον να έχουν μαγιώ, σκουφάκι, μπουρνούζι ή πετσέτα και σαγιονάρες.

Χώροι υλοποίησης:

 • 1ο Δημοτικό Σχολείο Μελισσίων
 • Κρυστάλλειο Δημοτικό Σχολείο Πεντέλης
 • 3ο Δημοτικό Σχολείο Μελισσίων
 • Κολυμβητήριο Μελισσίων

Οι γονείς υποχρεούνται να μεριμνούν για τη μεταφορά των παιδιών στους χώρους όπου θα διενεργούνται οι δραστηριότητές τους (Σχολεία ή Κολυμβητήριο) ανάλογα με το ημερήσιο πρόγραμμά τους.

Δικαιούχοι :  

Παιδιά με ημερομηνία γέννησης από 1/1/2010 έως και 31/12/2018


Εγγραφές

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Πεντέλης και στον παρακάτω σύνδεσμο.

Περίοδοι υποβολής αιτήσεων:

 • Από Πέμπτη 01/06/2023 έως και 10/06/2026 για την πρώτη περίοδο (και για όλες τις  περιόδους),
 • έως 25/6/2023 για την δεύτερη περίοδο και
 • έως τις 9/7/2023 για την τρίτη περίοδο

Κατά την υποβολή της αίτησης θα πρέπει υποχρεωτικά να επισυνάπτονται και τα παρακάτω δικαιολογητικά συμμετοχής:

 • Αποδεικτικό εξόφλησης συνδρομής περιόδου με την εγγραφή (σε διαφορετική περίπτωση η αίτηση θα ακυρώνεται).
 • Βεβαίωση γιατρού ότι το παιδί μπορεί να συμμετέχει σε αθλητικές δραστηριότητες
 • Υπεύθυνη Δήλωση γονέα ή κηδεμόνα, με την οποία αφενός θα δηλώνεται η συναίνεση του για να συμμετέχει το παιδί του στις δραστηριότητες κολύμβησης και αφετέρου εάν γνωρίζει κολύμβηση ή όχι.
 • Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνονται τα στοιχεία των προσώπων που θα παραλαμβάνουν το τέκνο (Αναρτάται υπεύθυνη δήλωση με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή υπεύθυνη δήλωση που εκδίδεται από το gov.gr)
 • Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων ή γονέων σε διάσταση, υπεύθυνη δήλωση του δεύτερου γονέα ότι συναινεί για τη συμμετοχή του τέκνου στο πρόγραμμα (Ως πρώτος γονέας νοείται ο υποβάλλων την παρούσα αίτηση) – (Αναρτάται υπεύθυνη δήλωση με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή υπεύθυνη δήλωση που εκδίδεται από το gov.gr)

Συνδρομές-Απαλλαγές:

Δεκαπενθήμερη οικονομική συνδρομή 60,00€ ανά παιδί και ανά περίοδο συμμετοχής. Απαλλάσσονται της οικονομικής συμμετοχής:

 • Κατά 100% οι οικογένειες με άτομο με ειδικές ανάγκες (γονείς, παιδιά) κατ’ ελάχιστο ποσοστό αναπηρίας 67% και με την προϋπόθεση οικείας βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα τους ή της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής.
 • Κατά 100% οι οικογένειες ή μονογονεϊκές οικογένειες, με εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ (αποδεικνύεται με επισύναψη του τελευταίου  εκκαθαριστικού)
 • Κατά 50% τα τέκνα οικογενειών υπαλλήλων (μονίμων αορίστου χρόνου και συμβασιούχων) Δήμου Πεντέλης.
 • Κατά 20% το κάθε παιδί, για τις οικογένειες με δύο η περισσότερα παιδιά που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Η καταβολή της εισφοράς θα γίνεται στην ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK στον Αριθμό Λογαριασμού:

0026.0334850200420151 (IBAN: GR 6102603340000850200420151) του Δήμου Πεντέλης δηλώνοντας το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ του παιδιού και την περίοδο για την οποία ενδιαφέρονται να εγγραφεί.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή ενημέρωση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Δήμο Πεντέλης στα τηλέφωνα: 2108032722   – 2108100884  με τον κύριο Τσαντουλή Νικόλαο ώρες 13.00-15.00

*   Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο