Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσληψη προσωπικού (24 ατόμων, 19 εργατών και 5 οδηγών) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου Χρόνου 4μηνης διάρκειας για την κάλυψη αναγκών Πυροπροστασίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:11.05.2022

ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 17.05.2022

 

 

Η Δήμαρχος Πεντέλης ανακοινώνει

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, (4 μήνες) συνολικού αριθμού είκοσι τεσσάρων (24 ) ατόμων (19 Εργατών και 5 Οδηγών), προς αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Πολιτικής Προστασίας (Πυροπροστασία).

 

Δείτε την προκήρυξη

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο