Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Σημαντικότατη πρόοδος στην ένταξη της 3ης και 4ης γειτονιάς στο σχέδιο πόλης. Λίγα μόλις βήματα έχουν μείνει από την τελική ένταξη της περιοχής στο σχέδιο πόλης. Δήμητρα Κεχαγιά: Δουλέψαμε μεθοδικά και λύνουμε άλλη μια χρόνια πολεοδομική εκκρεμότητα της πόλης μας

Στην εκδήλωση του συλλόγου Πολεοδομικής Αναβάθμισης Μελισσίων, παρευρέθηκε η Δήμαρχος Δήμητρα Κεχαγιά και η αρμόδια Αντιδήμαρχος Άντα Μπούσουλα, όπου ενημέρωσαν τους ενδιαφερόμενους για την πορεία ένταξης στο σχέδιο πόλης των περιοχών της 3ης και 4ης γειτονιάς στα Μελίσσια.

Η Δήμητρα Κεχαγιά και η αρμόδια Αντιδήμαρχος Άντα Μπούσουλα μαζί με τα στελέχη του τμήματος πολεοδομικών εφαρμογών του Δήμου, έχουν ολοκληρώσει το σύνολο των ενεργειών που πρέπει να κάνει ο Δήμος Πεντέλης προκειμένου να ενταχθεί η περιοχή στο σχέδιο πόλης. Πιο συγκεκριμένα:

  • Λύθηκε η εκκρεμότητα που υπήρχε από το 2017 με τα όρια του Δήμου με το Δήμο Κηφισιάς. Συγκεκριμένα αποφασίστηκε να προχωρήσει η ένταξη της περιοχής στο σχέδιο χωρίς πέντε (5) συγκεκριμένα οικοδομικά τετράγωνα ώστε να μην καθυστερήσει η ένταξη του υπολοίπου 95% της περιοχής.
  • Συμπληρώθηκε ο φάκελος της μελέτης «Επέκτασης Αναθεώρησης Τμημάτων των ΠΕ 3 ΚΑΙ ΠΕ4 Μελισσίων  » σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής.
  • Ολοκληρώθηκε  η απαιτούμενη μελέτη Γεωλογικής Καταλληλόλητας στο σύνολο της υπό ένταξης έκτασης στο σχέδιο πόλης. Η μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.
  • Ολοκληρώθηκε η απαιτούμενη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), η οποία δημοσιοποιήθηκε επί ένα μήνα στην ιστοσελίδα του Δήμου για δημόσια διαβούλευση. Η διαβούλευση ολοκληρώθηκε χωρίς παρατηρήσεις και ο φάκελος της μελέτης προωθήθηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για τις δικές της ενέργειες και τη λήψη των γνωμοδοτήσεων από τους φορείς που προβλέπει η νομοθεσία.
  • Οι περισσότερες γνωμοδοτήσεις των φορέων έχουν γίνει. Μετά την ολοκλήρωσή τους, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής θα εκδώσει τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ).
  • Παράλληλα ο φάκελος της μελέτης ένταξης της περιοχής στο σχέδιο πόλης, έχει διαβιβαστεί στη Διεύθυνση Χωρικού της Περιφέρειας Αττικής προς έλεγχο και τελική προώθηση προς το ΣΥΠΟΘΑ που είναι το αρμόδιο όργανο για την τελική θετική γνωμοδότηση.

Με βάση τα παραπάνω, πλέον τα επόμενα στάδια που απομένουν για την ένταξη της περιοχής στο σχέδιο πόλης είναι:

(α) Η έκδοση της ΣΠΕ από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

(β) Η θετική γνωμοδότηση από το ΣΥΠΟΘΑ

(γ) Η διαβίβαση του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος από το Υπουργείο Περιβάλλοντος στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την τελική έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος.

 

 

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο