Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

30 Νοεμβρίου 2020

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για «Προμήθεια ανταλλακτικών εξαρτημάτων υπαίθριων αθλητικών οργάνων, επισκευή και τοποθέτησή τους σε ανοικτούς χώρους του Δήμου Πεντέλης»

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Skip to content