Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

6 Οκτωβρίου 2022

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Προκήρυξη Ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση του απαιτούμενου εξοπλισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ»

Διακήρυξη Περίληψη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Έντυπο προσφοράς Προκήρυξη Σύμβασης Τ.Ε.Υ.Δ. Τ.Ε.Υ.Δ. xml

Περισσότερα »

Προκήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση του απαιτούμενου εξοπλισμού για την «ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ»

Απόφαση Διακήρυξη Περίληψη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Έντυπο προσφοράς Χρονοδιάγραμμα ΘΕΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ Προϋπολογισμός Προκήρυξη Σύμβασης Τ.Ε.Υ.Δ. Τ.Ε.Υ.Δ. xml

Περισσότερα »

Προκήρυξη Ανοικτού διαγωνισμού για την «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021»

Διακήρυξη Περίληψη Διακήρυξης Τεχνική έκθεση Προμέτρηση Προϋπολογισμός μελέτης Τιμολόγιο Μελέτης ΓENIKH ΣΥΓΓΡ_ ΥΠΟΧΡ_ 2022 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2022 Αντιστοίχιση Αρθρων με ΕΤΕΠ Έντυπο Οικονομικής προσφοράς

Περισσότερα »

Προκήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικού προγράμματος διαχείρισης σταδιοδρομίας σε μαθητές Λυκείου του Δήμου Πεντέλης»

Απόφαση Διακήρυξη Μελέτη Περίληψη Έντυπο προσφοράς Τ.Ε.Υ.Δ. xml Τ.Ε.Υ.Δ.

Περισσότερα »

Προκήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Συντήρηση – επισκευή οχημάτων – μηχανημάτων και προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων – μηχανημάτων» ΟΜΑΔΑ Β (ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ-ΣΑΡΩΘΡΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ – ΠΕΔΗΣΗ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ)

Διακήρυξη Μελέτη Περίληψη Έντυπο προσφοράς Τ.Ε.Υ.Δ. xml Τ.Ε.Υ.Δ.

Περισσότερα »

Προκήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες μεταφοράς ωφελούμενων των δομών και των υπηρεσιών του Δήμου Πεντέλης»

Απόφαση Διακήρυξη Μελέτη Περίληψη Έντυπο προσφοράς Τ.Ε.Υ.Δ. xml Τ.Ε.Υ.Δ.

Περισσότερα »
Μετάβαση στο περιεχόμενο