Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

10 Αυγούστου 2022

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με θέμα «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης Δήμου Πεντέλης»

Απόφαση Διακήρυξη Μελέτη Προκήρυξη Έντυπο προσφοράς Προκήρυξη με ΑΔΑΜ xml Τ.Ε.Υ.Δ. (Το xml αρχείο είναι υπό τη μορφή zip και χρειάζεται ναι το κάνετε unzip.

Περισσότερα »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο «Προμήθεια σαράντα (40) σταθερών μεταλλικών κάδων απορριμμάτων εξωτερικών χώρων για τα σχολεία της Α/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Πεντέλης»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Τεχνική περιγραφή

Περισσότερα »

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργων για «Εργασίες επισκευής και συντήρησης κτιρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων του δήμου Πεντέλης»

Ανακοίνωση Τεχνική έκθεση Προμέτρηση Τιμολόγιο Μελέτης Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Τιμές εφαρμογής μελέτης Γενική συγγραφή υποχρεώσεων Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων Σχέδια Ασφάλειας και Υγείας Φάκελος Ασφάλειας

Περισσότερα »

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργων για «Αντικατάσταση αθλητικού δαπέδου στον αθλητικό χώρο του κλειστού γυμναστηρίου της δ.κ. Μελισσίων (οδός Γεννηματά) αμ 108/18 τυ»

Τεχνική έκθεση Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης εύρυθμης χρήσης Προμέτρηση Προϋπολογισμός Τιμολόγιο δημοπράτησης Τιμές εφαρμογής μελέτης Αντιστοίχιση άρθρων με ΕΤΕΠ Γενική συγγραφή υποχρεώσεων Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων Σχέδια

Περισσότερα »
Μετάβαση στο περιεχόμενο