Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

26 Ιανουαρίου 2022

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο «Προμήθεια σαράντα (40) σταθερών μεταλλικών κάδων απορριμμάτων εξωτερικών χώρων για τα σχολεία της Α/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Πεντέλης»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Τεχνική περιγραφή

Περισσότερα »

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργων για «Εργασίες επισκευής και συντήρησης κτιρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων του δήμου Πεντέλης»

Ανακοίνωση Τεχνική έκθεση Προμέτρηση Τιμολόγιο Μελέτης Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Τιμές εφαρμογής μελέτης Γενική συγγραφή υποχρεώσεων Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων Σχέδια Ασφάλειας και Υγείας Φάκελος Ασφάλειας

Περισσότερα »

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργων για «Αντικατάσταση αθλητικού δαπέδου στον αθλητικό χώρο του κλειστού γυμναστηρίου της δ.κ. Μελισσίων (οδός Γεννηματά) αμ 108/18 τυ»

Τεχνική έκθεση Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης εύρυθμης χρήσης Προμέτρηση Προϋπολογισμός Τιμολόγιο δημοπράτησης Τιμές εφαρμογής μελέτης Αντιστοίχιση άρθρων με ΕΤΕΠ Γενική συγγραφή υποχρεώσεων Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων Σχέδια

Περισσότερα »

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Δράσεις ευαισθητοποίησης για το πρόγραμμα διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων» Δήμου Πεντέλης

Διακήρυξη Τεχνική έκθεση Περίληψη διακήρυξης Απόφαση Τ.Ε.Υ.Δ. Έντυπο οικονομικής προσφοράς Προκήρυξη

Περισσότερα »

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου: «Αναβάθμιση του χώρου του πευκοδάσους Μελισσίων μέσω παρεμβάσεων, σύμφωνα με διαχειριστική μελέτη περιόδου 2020-2029 δημοτικών αλσυλλίων Δήμου Πεντέλης»

Διακήρυξη Σ.Α.Υ. Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων Γενική συγγραφή υποχρεώσεων Φ.Α.Υ. Περίληψη Διακήρυξης με Α.Δ.Α.Μ. Έντυπο οικονομικής προσφοράς Προμέτρηση Προϋπολογισμός Τ.Ε.Υ.Δ. (με τη μορφή .doc) Τ.Ε.Υ.Δ. (με

Περισσότερα »

Συνοπτικός διαγωνισμός ανάθεσης μελέτης με τίτλο «Αναθεώρηση Ρυμοτομικού Σχεδίου ΔΚ Μελισσίων για τον Καθορισμό Κοινόχρηστων – Κοινωφελών Χώρων σε Εφαρμογή του Εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ) »

Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού  Συγγραφή Υποχρεώσεων  Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης Περίληψη Διακήρυξης

Περισσότερα »
Μετάβαση στο περιεχόμενο