Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

26 Ιανουαρίου 2022

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών πολιτικού μηχανικού για την ανέγερση Παιδικού Σταθμού (ΠΣ) και Κέντρου Φροντίδας Ηλικιωμένων στο Δήμο Πεντέλης»

Διακήρυξη Περίληψη Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΕΕΠ ΕΕΕΠ (xml) Απόφαση Ο.Ε.

Περισσότερα »

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για την αναβάθμιση της υφιστάμενης αίθουσας συνεδριάσεων “Ιωάννης Καποδίστριας” του Δήμου Πεντέλης»

Διακήρυξη Περίληψη Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΕΕΠ ΕΕΕΠ (xml) Απόφαση Ο.Ε.

Περισσότερα »

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Υπηρεσία Συμβούλου για την ενεργειακή αναβάθμιση – εξοικονόμηση και εκσυγχρονισμό των Η/Μ και λοιπών εγκαταστάσεων του ΔΑΚ και του κλειστού Γυμναστηρίου Μελισσίων»

Διακήρυξη Περίληψη Μελέτη ΕΕΕΠ ΕΕΕΠ (xml) Απόφαση Ο.Ε.

Περισσότερα »

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ, ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ & ΠΕΝΤΕΛΗΣ»

Περίληψη διακήρυξης Διακήρυξη  Έντυπο ΕΕΕΣ (σε μορφή .pdf )  Έντυπο ΕΕΕΣ (μορφή .XML) Συγγραφή Υποχρεώσεων Φάκελος μελέτης – Τεχνικά Δεδομένα – Προεκτιμώμενες αμοιβές Έντυπο Οικονομικής

Περισσότερα »
Μετάβαση στο περιεχόμενο