Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

10 Αυγούστου 2022

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Προκήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών οδοκαθαρισμού, απομάκρυνσης ογκωδών αντικειμένων τις απογευματινές ώρες και καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Πεντέλης

Απόφαση Διακήρυξη Μελέτη Προκήρυξη Περίληψη Έντυπο προσφοράς Τ.Ε.Υ.Δ. xml Τ.Ε.Υ.Δ. 

Περισσότερα »

Προκήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗ & ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΕ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΑΡΟΧΟ ΕΝΤΟΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Απόφαση Διακήρυξη Μελέτη Προκήρυξη Έντυπο προσφοράς Τ.Ε.Υ.Δ. xml Τ.Ε.Υ.Δ. 

Περισσότερα »

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών πολιτικού μηχανικού για την ανέγερση Παιδικού Σταθμού (ΠΣ) και Κέντρου Φροντίδας Ηλικιωμένων στο Δήμο Πεντέλης»

Διακήρυξη Περίληψη Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΕΕΠ ΕΕΕΠ (xml) Απόφαση Ο.Ε.

Περισσότερα »

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για την αναβάθμιση της υφιστάμενης αίθουσας συνεδριάσεων “Ιωάννης Καποδίστριας” του Δήμου Πεντέλης»

Διακήρυξη Περίληψη Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΕΕΠ ΕΕΕΠ (xml) Απόφαση Ο.Ε.

Περισσότερα »

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Υπηρεσία Συμβούλου για την ενεργειακή αναβάθμιση – εξοικονόμηση και εκσυγχρονισμό των Η/Μ και λοιπών εγκαταστάσεων του ΔΑΚ και του κλειστού Γυμναστηρίου Μελισσίων»

Διακήρυξη Περίληψη Μελέτη ΕΕΕΠ ΕΕΕΠ (xml) Απόφαση Ο.Ε.

Περισσότερα »
Μετάβαση στο περιεχόμενο