Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

26 Ιανουαρίου 2022

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Προκήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για την επιλογή αναδόχου για τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας και προληπτικής ιατρικής του Δήμου Πεντέλης

Απόφαση Διακήρυξη Μελέτη Περίληψη Έντυπο προσφοράς Τ.Ε.Υ.Δ. xml Τ.Ε.Υ.Δ. 

Περισσότερα »

Προκήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΔΑΕ

Απόφαση Διακήρυξη Αντικατάσταση Παραγράφου Διακήρυξης Μελέτη Τεχνικές Προδιαγραφές Μελέτη Παράρτημα Συγγραφή Υποχρεώσεων Μελέτη Τεχνική έκθεση Περίληψη Έντυπο προσφοράς Τ.Ε.Υ.Δ. xml Τ.Ε.Υ.Δ. 

Περισσότερα »

Προκήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών οδοκαθαρισμού, απομάκρυνσης ογκωδών αντικειμένων τις απογευματινές ώρες και καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Πεντέλης

Απόφαση Διακήρυξη Μελέτη Προκήρυξη Περίληψη Έντυπο προσφοράς Τ.Ε.Υ.Δ. xml Τ.Ε.Υ.Δ. 

Περισσότερα »

Προκήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗ & ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΕ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΑΡΟΧΟ ΕΝΤΟΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Απόφαση Διακήρυξη Μελέτη Προκήρυξη Έντυπο προσφοράς Τ.Ε.Υ.Δ. xml Τ.Ε.Υ.Δ. 

Περισσότερα »
Μετάβαση στο περιεχόμενο