Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

26 Ιανουαρίου 2022

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Διαχείρηση αστικών στερεών αποβλήτων στο Δήμο Πεντέλης»

Προκήρυξη Τ.Ε.Υ.Δ. Διακήρυξη Παράρτημα Ε Περίληψη Τεχνική έκθεση xml (Το xml αρχείο είναι υπό τη μορφή zip και χρειάζεται να το κάνετε unzip)

Περισσότερα »

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με θέμα «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης Δήμου Πεντέλης»

Απόφαση Διακήρυξη Μελέτη Προκήρυξη Έντυπο προσφοράς Προκήρυξη με ΑΔΑΜ xml Τ.Ε.Υ.Δ. (Το xml αρχείο είναι υπό τη μορφή zip και χρειάζεται ναι το κάνετε unzip.

Περισσότερα »
Μετάβαση στο περιεχόμενο