Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

30 Νοεμβρίου 2020

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για «Προμήθεια απολυμαντικού υλικού – χλώριο για την κάλυψη αναγκών υπηρεσιών του Δήμου Πεντέλης έτους 2020»

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Skip to content