Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

27 Οκτωβρίου 2020

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση 22ης τακτικής συνεδρίασης Δ.Σ. 2020

Την 9η Οκτωβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 έως 14:00 σύμφωνα με την Πρόσκληση Δ.Σ. 22/2020

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Skip to content