Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Αναθεώρηση Σχεδίου Μελισσίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Γνωστοποιείται ότι με την υπ’ αριθμ. 108/2022  απόφαση του,  το Δημοτικό  Συμβούλιου Πεντέλης, αποφάσισε την <<Έγκριση και παραλαβή πρώτου σταδίου της δεύτερης φάσης της μελέτης με τίτλο «Αναθεώρηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Δ.Κ. Μελισσίων για τον καθορισμό κοινοχρήστων- κοινωφελών χώρων σε εφαρμογή του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.)»>>

Οι ενδιαφέρονται μπορούν να λάβουν γνώση του σχετικού φακέλου στην ιστοσελίδα και  στα γραφεία του Δήμου (Διεύθυνση Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος) και εφόσον επιθυμούν να υποβάλλουν ενστάσεις συμπληρώνοντας το κατάλληλο έντυπο, είτε δια ζώσης στο κεντρικό πρωτόκολλο, είτε μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου καταθέτοντάς την στο email mainprotocol@penteli.gov.gr  μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες  μέρες από την δημοσίευση, δηλαδή έως την 26 Ιανουαρίου 2023.

 
 
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΧΑΓΙΑ

 

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο