Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

22 Φεβρουαρίου 2024

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Ανακοίνωση για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου πλήρους απασχόλησης με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στον καθαρισμό σχολικών μονάδων Δήμου Πεντέλης

«Ανακοίνωση ΣΟΧΑ/2023 αρ. πρωτ. 509/97/11.1.2023 για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου πλήρους απασχόλησης (6,5 ώρες ημερησίως)  με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ  στον καθαρισμό σχολικών μονάδων Δήμου Πεντέλης.

Διάρκεια της σύμβασης: από την υπογραφή της έως 30.6.2023.

Προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων από Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2023 μέχρι και Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2023.»

Κείμενο Ανακοίνωσης

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο