Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Αποτελέσματα ΣΟΧΑ/509/97/2023 Δήμου Πεντέλης για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ πλήρους απασχόλησης σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧΑ/509/97/2023 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (6,5 ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ) ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ.

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧΑ_2023_ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΟΥ ΣΟΧΑ_2023_ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧΑ_2023_ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο