Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Απόφαση Δημαρχου 122/2020 – Εξουσιοδότηση υπογραφών

Επισυνάπτεται η Απόφαση Δημάρχου με ΑΔΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο