Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

10 Αυγούστου 2022

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Απόφαση Δημαρχου 122/2020 – Εξουσιοδότηση υπογραφών

Επισυνάπτεται η Απόφαση Δημάρχου με ΑΔΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο