Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

4 Δεκεμβρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Γνωστοποίηση Διαδικασίας Εκπόνησης Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Πεντέλης

Γνωστοποίηση Διαδικασίας Εκπόνησης Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Πεντέλης .

Σχετ.   Η από 1.6.2023 (23SYMV012817030 2023-06-06) σύμβαση εκπόνησης μελέτης.

Σας γνωρίζουμε ότι με βάση το σχετικό έχει ανατεθεί από το Τεχνικό Επιμελητήριο η εκπόνηση της μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) του Δήμου Πεντέλης.

Στο πλαίσιο εκπόνησης αυτής καλούνται  οι αρμόδιες τοπικές, περιφερειακές και κεντρικές  Υπηρεσίες των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης, Πολιτισμού, Τουρισμού, Υποδομών και Μεταφορών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, πολίτες   καθώς και κάθε άλλος φορέας ή περιβαλλοντική οργάνωση που δραστηριοποιείται στην περιοχή να υποβάλλουν στην Δήμο Πεντέλης τυχόν υπάρχοντα σχετικά προγράμματα των φορέων τους ή απόψεις μέχρι τέλος του 2023.

Δείτε τη σχετική Ανακοίνωση

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο