Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Γνωστοποίηση Τεχνικής Έκθεσης και Εντύπου Αξιολόγησης Επικινδυνότητας Οικιστικών Πυκνώσεων στην Δημοτική Ενότητα Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης.

Γνωστοποίηση Τεχνικής Έκθεσης και Εντύπου Αξιολόγησης Επικινδυνότητας Οικιστικών Πυκνώσεων στην Δημοτική Ενότητα Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης.

 

Γνωστοποίηση Τεχνικής Έκθεσης και Εντύπου Αξιολόγησης Επικινδυνότητας Οικιστικών Πυκνώσεων στη Δ.Κ. Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο