Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δήλωση ορθών τετραγωνικών μέτρων ιδιοκτησίας στους Δήμους

Έως 31/03/2020 η Διόρθωση Τετραγωνικών στα Ακίνητα Χωρίς Πρόστιμα και Προσαυξήσεις.

Αγαπητοί δημότες,

σας ενημερώνουμε ότι αναμένεται η δημοσίευση του πολυνομοσχεδίου που ψηφίστηκε  την 10.12.2019 .

Το νομοσχέδιο έχει τίτλο «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις» και  στη παρ. 2 του  άρθρου 52  του οποίου αναφέρεται ότι :  «2. Οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους Ο.Τ.Α. Α ́ βαθμού, μπορούν να υποβάλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία μέχρι 31.3.2020, χωρίς την επιβολή προστίμων για τη μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης. Διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζονται και οφείλονται μόνο από την 1η.1.2020.»

Όπως είναι γνωστό, με την μέχρι σήμερα  ισχύουσα νομοθεσία, αν γινόταν διασταύρωση με τα δηλωμένα στο Ε9  τετραγωνικά μέτρα και διαπιστωνόταν ανακολουθία, οι δημότες  θα αντιμετώπιζαν   αναδρομικές χρεώσεις δημοτικών τελών για τα πραγματικά τετραγωνικά μέτρα των ακινήτων τους, αλλά και πρόστιμα με προσαυξήσεις.

Καλείστε λοιπόν να εκμεταλλευτείτε την παραπάνω νομοθετική ρύθμιση, η οποία έχει ως διορία  την 31.3.2020, με την οποία ουσιαστικά τακτοποιείτε τις τυχόν εκκρεμότητες των τετραγωνικών μέτρων της ιδιοκτησία σας  με τον Δήμο.

 

                                                                                                        Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

 

                                                                                                           ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΧΑΓΙΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΟΡΘΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ (1)

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο