Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Διαχείρηση αστικών στερεών αποβλήτων στο Δήμο Πεντέλης»

Προκήρυξη

Τ.Ε.Υ.Δ.

Διακήρυξη

Παράρτημα Ε

Περίληψη

Τεχνική έκθεση

xml

(Το xml αρχείο είναι υπό τη μορφή zip και χρειάζεται να το κάνετε unzip)

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο