Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

6 Οκτωβρίου 2022

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Διαχείρηση αστικών στερεών αποβλήτων στο Δήμο Πεντέλης»

Προκήρυξη

Τ.Ε.Υ.Δ.

Διακήρυξη

Παράρτημα Ε

Περίληψη

Τεχνική έκθεση

xml

(Το xml αρχείο είναι υπό τη μορφή zip και χρειάζεται να το κάνετε unzip)

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο