Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πεντέλης ενέκρινε τη σύνταξη του «Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση Κοινόχρηστων & Κοινωφελών χώρων», το οποίο χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο. Δήμητρα Κεχαγιά: «Με σχέδιο και όραμα για την πόλη μας, διεκδικούμε όλους τους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου -μία ακόμη βασική μας προτεραιότητα.»

Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας, με την 48/2022 απόφαση, η σύνταξη της δράσης «Επιχειρησιακό Σχέδιο για την εξασφάλιση Κοινόχρηστων & Κοινωφελών χώρων», όπως προβλέπεται από το Ν. 4759/2020, στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2021, Α.Π.2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο.

Το «Επιχειρησιακό Σχέδιο για την εξασφάλιση Κοινόχρηστων & Κοινωφελών χώρων» αφορά και στις τρεις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Πεντέλης. Αποτυπώνει την υπάρχουσα κατάσταση των χαρακτηρισμένων από τα Σχέδια Πόλης κοινόχρηστων χώρων πρασίνου και κοινωφελών χώρων που προορίζονται για εκπαιδευτικές, αθλητικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές χρήσεις και χρήσεις πρόνοιας. Οι θεσμοθετημένοι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι που δεν έχουν αποκτηθεί, κατηγοριοποιούνται  σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια και ιεραρχούνται ανά δημοτική ενότητα με βάση την πολεοδομική αναγκαιότητά τους για τον ευρύτερο πολεοδομικό σχεδιασμό της κάθε πόλης.

Ο Δήμος Πεντέλης διαθέτει πλέον το σημαντικότερο μέχρι σήμερα εργαλείο που θα συμβάλλει στη χρηματοδότηση για την απόκτηση των χαρακτηρισμένων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων και στον προγραμματισμό της ολοκλήρωσης της εφαρμογής των σχεδίων πόλης. Είναι από τους πρώτους Δήμους στη χώρα που συνέταξε και ενέκρινε τέτοιο σχέδιο.

Με το Επιχειρησιακό Σχέδιο που εγκρίθηκε, καθίσταται προφανές ότι εμβληματικοί κοινόχρηστοι χώροι- τοπόσημα των πόλεων μας, όπως ενδεικτικά:

  • Δάσος Παπαδημητρίου στη Δ.Κ. Μελισσίων
  • Το Δάσος των Εξοχών Χωροφυλακής, στη Δ.Κ. Μελισσίων
  • «Πλατεία Πόγκα » στη Δ.Κ. Μελισσίων
  • Κοινόχρηστος χώρος στο «Παλλάδιο» στη Δ.Κ. Μελισσίων
  • Άλσος επί της οδού 25ης Μαρτίου στη Δ.Κ. Νέας Πεντέλης
  • Η παραρεμάτια περιοχή στο Ο.Τ. 206 στη Δ.Κ. Νέας Πεντέλης
  • Μέγαρο Δουκίσσης Πλακεντίας στη Δ.Κ. Πεντέλης

που η απόκτησή τους ταλαιπωρεί για χρόνια τον Δήμο μας, προωθούνται ιεραρχικά προς απόκτηση.

Η Δήμαρχος Πεντέλης Δήμητρα Κεχαγιά δήλωσε σχετικά: «Από την αρχή της θητείας μας, υπογραμμίζουμε ότι η πολιτική απόκτησης γης είναι βασική μας προτεραιότητα. Με σχέδιο και όραμα για την πόλη μας, διεκδικούμε όλους τους θεσμοθετημένους κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους του Δήμου και στοχεύουμε να τους αυξήσουμε, στο πλαίσιο αναθεώρησης του σχεδίου πόλης των Μελισσίων. Με τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου, η επίτευξη αυτού του στόχου μας είναι πιο κοντά από ποτέ!»

Η αρμόδια Αντιδήμαρχος Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος, Άντα Χάνου-Μπούσουλα, από την πλευρά της τόνισε: «Το Επιχειρησιακό Σχέδιο είναι ένα χρήσιμο πολεοδομικό εργαλείο για την ολοκλήρωση του Πολεοδομικού Σχεδιασμού στις πόλεις μας με τη δημιουργία περισσότερων χώρων πρασίνου, άθλησης και αναψυχής. Αισιοδοξούμε ότι θα στηριχθεί από κυβερνητικές χρηματοδοτικές πρωτοβουλίες που θα επιδράσουν θετικά στην απόκτηση των σημαντικών κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων των πόλεών μας, για τους οποίους δεν έχει συντελεστεί απαλλοτρίωση.»

Συνημμένα μπορείτε να δείτε τις τεχνικές εκθέσεις και τις πινακίδες σχεδίων που αφορούν στην εν λόγω δράση.

ΠΕΝΤΕΛΗ-ΕΣΕΚΚ-ΚΕΙΜΕΝΟ

ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ ΕΣΕΚΚ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΜΕΛΙΣΣΙΑ ΕΣΕΚΚ ΚΕΙΜΕΝΟ

1.-Β-ΦΑΣΗ-ΠΕΝΤΕΛΗ-ΚΧ-ΚΦ-ΠΟΥ-ΔΕΝ-ΕΧΟΥΝ-ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΘΕΙ

1.-Β-ΦΑΣΗ-ΝΕΑ-ΠΕΝΤΕΛΗ-ΚΧ-ΚΦ-ΠΟΥ-ΔΕΝ-ΕΧΟΥΝ-ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΘΕΙ

1.-Β-ΦΑΣΗ-ΜΕΛΙΣΣΙΑ-ΚΧ-ΚΦ-ΠΟΥ-ΔΕΝ-ΕΧΟΥΝ-ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΘΕΙ

 

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο