Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Πεντέλης

Κοινωνικό Παντοπωλείο: Σκιάθου 5, Τ.Κ. 15127 Μελίσσια, τηλ.: 210-8032722, 210-8100884 & 885, e-mail: koinwniko.pantopwleio.penteli@gmail.com

Λειτουργία των «Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών» κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται:


α. Η αποτελεσματικότητα λειτουργίας τους με μετρήσιμα αποτελέσματα,
β. Η συνέργειά τους με την τοπική κοινωνία,
γ. Η κινητοποίηση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για την αλλαγή στερεοτύπων με στόχο τη ενεργό συμμετοχή κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό περισσότερων φορέων,
δ. Η βιωσιμότητα τους και μετά το πέρας της χρηματοδότησής τους.

 

Κοινωνικό Παντοπωλείο:


Κατάστημα για διανομή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης σε ωφελούμενους.
Για πρόσθετη ενημέρωση ή σχετικές πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Δικαιούχου Φορέα (www.epeka.gr) ή να απευθύνονται στα αρμόδια Στελέχη στις Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών της Πράξης

Μετάβαση στο περιεχόμενο