Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Λειτουργία ΥΔΟΜ στον Δήμο Πεντέλης

Σας γνωρίζουμε ότι δεν είναι δυνατή η λειτουργία Υπηρεσίας Δόμησης (Υ.ΔΟΜ) στον Δήμο Πεντέλης από 1 Νοεμβρίου 2020 καθότι  αφενός μεν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του αρ. 97Α του Ν3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και  ισχύει, αφετέρου δε διότι επίκειται αλλαγή της ημερομηνίας έναρξης λειτουργίας Υ.ΔΟΜ στους Δήμους.

 

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο