Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η 1η διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς του Σχέδιου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Πεντέλης

Ο Δήμος Πεντέλης, έχοντας θέσει ως στρατηγική κατεύθυνση την υλοποίηση κυκλοφοριακών παρεμβάσεων με σεβασμό στις βασικές αρχές της βιώσιμης αστικής κινητικότητας και οδικής ασφάλειας, προωθεί την υλοποίηση στρατηγικού σχεδίου για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα με στόχο την βελτίωση της προσβασιμότητας της αστικής περιοχής του Δήμου και την παροχή υψηλής ποιότητας μεταφορικού συστήματος.

Την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2019, στα πλαίσια εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Πεντέλης, και μετά από πρόσκληση της Δημάρχου κ. Δήμητρας Κεχαγιά πραγματοποιήθηκε η 1η διαβούλευση με τους φορείς μεταφορικού έργου, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, των όμορων δήμων, των αρμοδίων τμημάτων Τροχαίας και ΑΤ Πεντέλης, του ΟΑΣΑ, του Εμπορικού Συλλόγου, των νοσοκομειακών ιδρυμάτων, καθώς και αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι και υπηρεσιακοί παράγοντες του Δήμου.

Η Ομάδα Εργασίας και μελετητική ομάδα του ΣΒΑΚ παρουσίασε την υφιστάμενη κατάσταση του Δήμου δίνοντας έμφαση στην πολεοδομική και συγκοινωνιακή συγκρότηση και των τριών δημοτικών κοινοτήτων του Δήμου, με κεντρικό στόχο τη βιώσιμη μετακίνηση και τη βιώσιμη ανάπτυξη για τους κατοίκους της πόλης.

Η Δήμαρχος κ. Δήμητρα Κεχαγιά κατά τον χαιρετισμό της τόνισε ότι στόχος του Δήμου Πεντέλης είναι το Σχεδίο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας να δώσει έμφαση στον άνθρωπο και τη συμμετοχή του στην πόλη, στην αλλαγή της νοοτροπίας των πολιτών και την ευαισθητοποίησή τους, ώστε να αποδεχτούν εναλλακτικές του αυτοκινήτου λύσεις που καταναλώνουν λιγότερο χώρο και ενέργεια.

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο