Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Τμήμα Εσόδων

Το τμήμα εσόδων του Δήμου Πεντέλης δέχεται κοινό Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη 8:00 π.μ. με 14:00 μ.μ.

Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης / Τμήμα Εσόδων (1ος όροφος)

Καλαμβόκη 2Α – 15127, Μελίσσια

Πληροφορίες: 2132050060

Αίτηση ΤΑΠ

Δικαιολογητικά

Αίτηση (κάντε κλικ εδώ για να την κατεβάσετε)

Ρυθμίσεις για τη βεβαίωση περί μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) -Τροποποίηση περ. α’ παρ. 18 άρθρου 24 ν. 2130/1993 – ΝΟΜΟΣ 5028 (ΦΕΚ Β’ 54/09-03-2023) Άρθρο 42

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση

Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης / Τμήμα Εσόδων (1ος όροφος)

Καλαμβόκη 2Α – 15127, Μελίσσια

Πληροφορίες: 2132050060

Δήλωση Διόρθωσης Τετραγωνικών Μέτρων Ακινήτων

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 10 της ΠΝΠ της 11ης Μαρτίου 2020, παρατείνεται η προθεσμία για τη δήλωση διόρθωσης τετραγωνικών μέτρων ακινήτων έως 30.6.2020.

 

Οι δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας της Κ.Ε.Δ.Ε. στον σύνδεσμο: https://tetragonika.govapp.gr/.

 

Εναλλακτικά, οι δημότες μπορούν να κατεβάσουν την παρακάτω αίτηση και να την υποβάλλουν στο πρωτόκολλο του δήμου μας, αφού συμπληρώσουν τα απαραίτητα στοιχεία.

Αίτηση Ορθών Τετραγωνικών Μέτρων Ιδιοκτησίας στους Δήμους

 

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση

Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης / Τμήμα Εσόδων (1ος όροφος)

Καλαμβόκη 2Α – 15127, Μελίσσια

Πληροφορίες: 2132050060

Υπεύθυνη Δήλωση για Μη Ηλεκτροδοτούμενα Ακίνητα

Δικαιολογητικά

Αίτηση (κάντε κλικ εδώ για να την κατεβάσετε)

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση

Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης / Τμήμα Εσόδων (1ος όροφος)

Καλαμβόκη 2Α – 15127, Μελίσσια

Πληροφορίες: 2132050060

Γενικό Έντυπο Αίτησης

Δικαιολογητικά

Αίτηση (κάντε κλικ εδώ για να την κατεβάσετε)

 

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση

Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης / Τμήμα Εσόδων (1ος όροφος)

Καλαμβόκη 2Α – 15127, Μελίσσια

Πληροφορίες: 2132050060

Αίτηση Ηλεκτροδότησης

Δικαιολογητικά

Αίτηση (κάντε κλικ εδώ για να την κατεβάσετε)

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση

Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης / Τμήμα Εσόδων (1ος όροφος)

Καλαμβόκη 2Α – 15127, Μελίσσια

Πληροφορίες: 2132050060

Μετάβαση στο περιεχόμενο