Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

27 Σεπτεμβρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Τμήμα Εσόδων

Το τμήμα εσόδων του Δήμου Πεντέλης δέχεται κοινό Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη 8:00 π.μ. με 14:00 μ.μ.

Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης / Τμήμα Εσόδων (1ος όροφος)

Καλαμβόκη 2Α – 15127, Μελίσσια

Πληροφορίες: 2132050060

Αίτηση ΤΑΠ

Δικαιολογητικά

Αίτηση (κάντε κλικ εδώ για να την κατεβάσετε)

Ρυθμίσεις για τη βεβαίωση περί μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) -Τροποποίηση περ. α’ παρ. 18 άρθρου 24 ν. 2130/1993 – ΝΟΜΟΣ 5028 (ΦΕΚ Β’ 54/09-03-2023) Άρθρο 42

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση

Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης / Τμήμα Εσόδων (1ος όροφος)

Καλαμβόκη 2Α – 15127, Μελίσσια

Πληροφορίες: 2132050060

Δήλωση Διόρθωσης Τετραγωνικών Μέτρων Ακινήτων

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 10 της ΠΝΠ της 11ης Μαρτίου 2020, παρατείνεται η προθεσμία για τη δήλωση διόρθωσης τετραγωνικών μέτρων ακινήτων έως 30.6.2020.

 

Οι δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας της Κ.Ε.Δ.Ε. στον σύνδεσμο: https://tetragonika.govapp.gr/.

 

Εναλλακτικά, οι δημότες μπορούν να κατεβάσουν την παρακάτω αίτηση και να την υποβάλλουν στο πρωτόκολλο του δήμου μας, αφού συμπληρώσουν τα απαραίτητα στοιχεία.

Αίτηση Ορθών Τετραγωνικών Μέτρων Ιδιοκτησίας στους Δήμους

 

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση

Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης / Τμήμα Εσόδων (1ος όροφος)

Καλαμβόκη 2Α – 15127, Μελίσσια

Πληροφορίες: 2132050060

Υπεύθυνη Δήλωση για Μη Ηλεκτροδοτούμενα Ακίνητα

Δικαιολογητικά

Αίτηση (κάντε κλικ εδώ για να την κατεβάσετε)

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση

Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης / Τμήμα Εσόδων (1ος όροφος)

Καλαμβόκη 2Α – 15127, Μελίσσια

Πληροφορίες: 2132050060

Γενικό Έντυπο Αίτησης

Δικαιολογητικά

Αίτηση (κάντε κλικ εδώ για να την κατεβάσετε)

 

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση

Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης / Τμήμα Εσόδων (1ος όροφος)

Καλαμβόκη 2Α – 15127, Μελίσσια

Πληροφορίες: 2132050060

Αίτηση Ηλεκτροδότησης

Δικαιολογητικά

Αίτηση (κάντε κλικ εδώ για να την κατεβάσετε)

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση

Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης / Τμήμα Εσόδων (1ος όροφος)

Καλαμβόκη 2Α – 15127, Μελίσσια

Πληροφορίες: 2132050060

Μετάβαση στο περιεχόμενο