Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

22 Απριλίου 2024

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Οριστικοί πίνακες αποτελεσμάτων ΣΟΧΑ/509/97/2023 Δήμου Πεντέλης για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ πλήρους απασχόλησης σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧΑ/509/97/2023 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (6,5 ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ) ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

 

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ  ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧΑ_2023_ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΟΥ ΣΟΧΑ_2023_ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧΑ_2023_ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

 

 

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο