Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

3 Δεκεμβρίου 2022

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων Σ.Ε. β΄ βάθμιας εκπαίδευσης 2/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                    
ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ- Ν.Π.Δ.Δ
ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 7 & ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ – ΜΕΛΙΣΣΙΑ
1ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΗΛ.: 210 6096930
Α/Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ  2η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΠΕΜΠΤΗ 6 ΜΑΪΟΥ 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 19:00
6  

1ο  ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Ορισμός μελών Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πεντέλης

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
7 2ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Ορισμός οικονομικών διαχειριστών του ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πεντέλης.  ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
8 3ο  ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:  Κατανομή χρηματικών ποσών στους Τραπεζικούς Λογαριασμούς των Γυμνασίων – Λυκείων του Δήμου Πεντέλης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων από τους Δ/ντές.  ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
9 4ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση – διάθεση πιστώσεων για την πληρωμή τιμολογίων παρελθόντων οικονομικών ετών της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Δήμου Πεντέλης.(Π.Ο.Ε.) ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
10 5ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Αποδοχή καταβολής μισθώματος κυλικείου του  2ου Γυμνασίου Μελισσίων και μεταφορά του ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό του σχολείου.  ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
11 6ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:  Αποδοχή καταβολής μισθώματος κυλικείου του  σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου Λυκείου Πεντέλης και μεταφορά του ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό των σχολείων.  ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
12 7ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Αποδοχή καταβολής μισθώματος κυλικείου του  1ου Γυμνασίου Μελισσίων και μεταφορά του ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό του σχολείου.  ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
13 8ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Αποδοχή καταβολής μισθώματος κυλικείου του  σχολικού συγκροτήματος Λυκείου Μελισσίων και μεταφορά του ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό του σχολείου.  ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
14 9ο  ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:  Αποδοχή καταβολής μισθώματος κυλικείου του  σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου Λυκείου Ν. Πεντέλης και μεταφορά του ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό των σχολείων.  ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΧΝΗ ΣΕΒΗ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο