Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

4 Δεκεμβρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων Σ.Ε. β΄ βάθμιας εκπαίδευσης 3/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                    

ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ- Ν.Π.Δ.Δ

ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 7 & ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ – ΜΕΛΙΣΣΙΑ

1ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΗΛ.: 210 6096930

Α/ΑΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ  3η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 18:00
7 1ο  ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Κατανομή χρηματικών ποσών στους Τραπεζικούς Λογαριασμούς των Γυμνασίων – Λυκείων του Δήμου Πεντέλης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων από τους Δ/ντές.ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
82ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση όρων και προκήρυξη  διαγωνισμού για την μίσθωση του κυλικείου του Σχολικού Συγκροτήματος Γυμνάσιο – Λύκειο Πεντέλης.ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
93ο  ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση όρων και προκήρυξη  διαγωνισμού για την μίσθωση του κυλικείου του 1ου Γυμνασίου Μελισσίων.ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
104ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Παράταση μίσθωσης του κυλικείου του 2ου Γυμνασίου Μελισσίων.ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
115ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Καταστροφή υλικού και ορισμός Επιτροπής για το 1ο Γυμνάσιο.ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
126ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Αντικατάσταση οικονομικού διαχειριστή του ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πεντέλης.ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΠΟΥΡΣΙΝΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο