Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

28 Σεπτεμβρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 1ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                         Μελίσσια 1-2-2021

 

     

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1ης /2021

      ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΝ 29-1-2021 & ΩΡΑ 17:00

 

 

Α/Α

Απόφ.

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΨΗΦΙΣΗ

 

1/21

Θέμα 1ο: 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού τέλους χρήσης 2020 (Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής) 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

 

 

 

2/21

Θέμα 2ο: Έλεγχος υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης Δ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2020 και υποβολή Έκθεσης στο Δημοτικό Συμβούλιο (Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής) 

 

ΔΕΝ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

 

 

 

3/21

Θέμα 3ο: Λήψη απόφασης με τίτλο «Μελέτη σήμανσης επί της οδού Δουκίσης Πλακεντίας στη Δημοτική Κοινότητα Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης» (Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). 

 

ΔΕΝ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

 

 

 

 

4/21

Θέμα 4ο: Παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν του καταστήματος μαζικής εστίασης επί της οδού Ηρ. Πολυτεχνείου 9 στη Δημοτική Κοινότητα Ν. Πεντέλης.(Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). 

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

5/21

Θέμα 5ο: Καθορισμός ποσού για έξοδα κηδείας δημάρχων, προέδρων κοινοτήτων και δημοτικών συμβούλων έτους 2021.

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

6/21

Θέμα 6ο: Καθορισμός του ανώτατου ποσοστού εξόδων Δημοτικών Κοινοτήτων 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

7/21

Θέμα 7ο: Ορισμός μελών επιτροπών έτους 2021 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

 

8/21

Θέμα 8ο: Ορισμός επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή του έργου «Συντήρηση Αύλειων χώρων σχολείων Δήμου Πεντέλης» Α.Μ 25/2018, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, άρθρο 170.

 

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

 

 

9/21

Θέμα 9ο: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1/2018 Απόφασης ΔΣ Πεντέλης « Νέος Κανονισμός Λειτουργίας Εμποροπανηγύρεων Επ’ Ευκαιρία Θρησκευτικών Εορτών και Επετείων στα Διοικητικά όρια του Δήμου Πεντέλης», λόγω πανδημίας COVID 2019 για το έτος 2021.

 

 

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

 

10/21

Θέμα 10ο: Αποδοχή 7ης -8ης-9ης-10ης-11ης 12ης κατανομής πιστώσεων από ΚΑΠ για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους (πρώην ΣΑΤΑ) 2020 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

11/21

Θέμα 11ο: Δ΄ Κατανομή ΚΑΠ έτους 2020 Λειτουργικών δαπανών στις σχολικές επιτροπές 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

 

——-

Θέμα 12ο: Σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών με την κωδική ονομασία « ΙΟΛΑΟΣ» του Δήμου Πεντέλης (Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής)

 

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

 

 

 

 

12/21

Θέμα 13ο: Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεση / Βραχεία Διαχείριση των Συνεπειών από Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού του Δήμου Πεντέλης(Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής)

 

 

 

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΛΟΥΚΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο