Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 1ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                         Μελίσσια 1-2-2021

 

     

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1ης /2021

      ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΝ 29-1-2021 & ΩΡΑ 17:00

 

 

Α/Α

Απόφ.

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΨΗΦΙΣΗ

 

1/21

Θέμα 1ο: 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού τέλους χρήσης 2020 (Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής) 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

 

 

 

2/21

Θέμα 2ο: Έλεγχος υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης Δ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2020 και υποβολή Έκθεσης στο Δημοτικό Συμβούλιο (Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής) 

 

ΔΕΝ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

 

 

 

3/21

Θέμα 3ο: Λήψη απόφασης με τίτλο «Μελέτη σήμανσης επί της οδού Δουκίσης Πλακεντίας στη Δημοτική Κοινότητα Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης» (Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). 

 

ΔΕΝ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

 

 

 

 

4/21

Θέμα 4ο: Παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν του καταστήματος μαζικής εστίασης επί της οδού Ηρ. Πολυτεχνείου 9 στη Δημοτική Κοινότητα Ν. Πεντέλης.(Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). 

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

5/21

Θέμα 5ο: Καθορισμός ποσού για έξοδα κηδείας δημάρχων, προέδρων κοινοτήτων και δημοτικών συμβούλων έτους 2021.

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

6/21

Θέμα 6ο: Καθορισμός του ανώτατου ποσοστού εξόδων Δημοτικών Κοινοτήτων 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

7/21

Θέμα 7ο: Ορισμός μελών επιτροπών έτους 2021 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

 

8/21

Θέμα 8ο: Ορισμός επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή του έργου «Συντήρηση Αύλειων χώρων σχολείων Δήμου Πεντέλης» Α.Μ 25/2018, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, άρθρο 170.

 

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

 

 

9/21

Θέμα 9ο: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1/2018 Απόφασης ΔΣ Πεντέλης « Νέος Κανονισμός Λειτουργίας Εμποροπανηγύρεων Επ’ Ευκαιρία Θρησκευτικών Εορτών και Επετείων στα Διοικητικά όρια του Δήμου Πεντέλης», λόγω πανδημίας COVID 2019 για το έτος 2021.

 

 

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

 

10/21

Θέμα 10ο: Αποδοχή 7ης -8ης-9ης-10ης-11ης 12ης κατανομής πιστώσεων από ΚΑΠ για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους (πρώην ΣΑΤΑ) 2020 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

11/21

Θέμα 11ο: Δ΄ Κατανομή ΚΑΠ έτους 2020 Λειτουργικών δαπανών στις σχολικές επιτροπές 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

 

——-

Θέμα 12ο: Σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών με την κωδική ονομασία « ΙΟΛΑΟΣ» του Δήμου Πεντέλης (Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής)

 

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

 

 

 

 

12/21

Θέμα 13ο: Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεση / Βραχεία Διαχείριση των Συνεπειών από Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού του Δήμου Πεντέλης(Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής)

 

 

 

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΛΟΥΚΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο