Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

23 Απριλίου 2024

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 12ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           

 ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

 ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                        Μελίσσια, 25.05.2023

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ  12ης   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  δια ζωσης

Ημερομηνία Πρόσκλησης: 19/05/2023

Ημερομηνία Συνεδρίασης: 23/05/2023

  ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ  
99.23 1.      Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Ανάπλαση και αναβάθμιση των υποδομών του οδικού δικτύου Γεννηματά – Ζωοδόχου Πηγής Θήρας για βελτίωση της οδικής ασφάλειας» ΟΜΟΦΩΝΑ  
100.23 2.      Έγκριση α) της μελέτης του έργου: “Εργασίες ανακαίνισης  για τον εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ του Δήμου Πεντέλης” Α.Μ. 24/2023 Τ.Υ. και β) διενέργειας με απευθείας ανάθεση του ανωτέρου έργου. ΟΜΟΦΩΝΑ  
101.23 3.      Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού  Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) «Για την προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων 660lt του Δήμου Πεντέλης». ΟΜΟΦΩΝΑ  
102.23 4.      Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για ετήσιο έλεγχο ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου Πεντέλης σε μόνιμο υπάλληλο του Δήμου μας. ΟΜΟΦΩΝΑ  
103.23 5.      Εξειδίκευση πίστωσης για πρόσθετη επιχορήγηση Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής ΟΜΟΦΩΝΑ  
104.23 6.      Εξειδίκευση πίστωσης για πρόσθετη επιχορήγηση Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής ΟΜΟΦΩΝΑ  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο