Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

21 Απριλίου 2024

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 14ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2021

Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ ΩΣ ΑΠΟΤΙΣΗ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΦΩΦΗΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ

και κατόπιν συνεννοήσεως του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με τη Δήμαρχο Δήμητρα Κεχαγιά, τους Επικεφαλής των Παρατάξεων και τους Δημοτικούς Συμβούλους.

   

Α/A

Απόφ.

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΨΗΦΙΣΗ
   Θέμα 1ο: Ενημέρωση από τη Δήμαρχο και λήψη σχετικών αποφάσεων σε συνέχεια της Α.Π. 121073/4-10-2021 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής η οποία εκδόθηκε σε συνέχεια και του 5030/11.08.2021 εγγράφου του Δήμου Πεντέλης».

 

 
  Θέμα 2ο Ενημέρωση- συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης για το Μέγαρο Δουκίσσης Πλακεντίας.  
  Θέμα 3ο : Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα στο Δήμο Πεντέλης» ΑΜ:7/2016 ΤΥ  
  Θέμα 4ο: Έλεγχος υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης Β Τριμήνου του έτους 2021 και υποβολή έκθεσης στο Δημοτικό Συμβούλιο (Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής).  
  Θέμα 5ο . Απόψεις επί Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) της Περιφέρειας Αττικής 2021-2025.  
  Θέμα 6ο Απόψεις επί Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) της Περιφέρειας Αττικής 2021-2025.  
  Θέμα 7ο. Απόψεις επί Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) της Περιφέρειας Αττικής 2021-2025.  
  Θέμα 8ο. Αναγκαιότητα για την ονομασία ανώνυμης οδού σε οδό «Δημηρίου Πανέτη»  
  Θέμα 9ο. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας  
  Θέμα 10ο . Καθορισμός συνδρομών για την υλοποίηση μαθημάτων- εργαστηρίων πολιτιστικής εκπαίδευσης (εισήγηση Οικ.Επιτροπής).

 

 
  Θέμα 11ο.  Καθορισμός οικονομικής συνδρομής για τη φιλοξενία των παιδιών στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) του Δήμου Πεντέλης (εισήγηση Οικ. Επιτροπής).

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΛΟΥΚΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο