Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

22 Απριλίου 2024

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 14ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

 ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                       Μελίσσια   18 Ιουνίου  2021

 

   

ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

160/2021

 

1.   Χρηματοδότηση του Δήμου Πεντέλης του Ν. Αττικής για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055).

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

161/2021

2. 3η   Υποχρεωτική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού   Εσόδων –Εξόδων  Έτους 2021  για Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα.  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

 

162/2021

3. Καθορισμός συνδρομής για τη φιλοξενία των παιδιών στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ)  και στο Πρόγραμμα Καλοκαιρινής Δημιουργικής Απασχόλησης  του Δήμου Πεντέλης.

 

 

Α. ΣΚΕΛΟΣ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Β. ΣΚΕΛΟΣ

   ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

———-

4. Ανάθεση σε Δικηγόρο της σύνταξης, κατάθεσης αγωγής και εκπροσώπησης του Δήμου  κατά του Γεωργίου Κολυμπάδη (Ατομική Εταιρεία με τον διακριτικό τίτλο «SPORTS SOLUTIONS».

 

 

 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

 

 

 

163/2021

5. Ορισμός και συγκρότηση επιτροπής γνωμοδότησης για διαδικασία διαπραγμάτευσης για λόγους κατεπείγοντος.

 

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

————

 

6. Παραχώρηση χώρων.  

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

 

 

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο