Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 15ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      ΜΕΛΙΣΣΙΑ 06/07/2023

ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ   

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 15η   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Ημερομηνία Πρόσκλησης: 27 Ιουλίου 2023

Ημερομηνία Συνεδρίασης: 03 Ιουλίου 2023

 

   Α/Απόφ.

ΘΕΜΑ

ΨΗΦΙΣΗ

84.2023 1. Ανάληψη αρμοδιότητας από το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση κάθε απόφασης, δράσης, δέσμευσης, μελέτης ή έργου του Δήμου που αφορά στην περιοχή ευθύνης του για το Πεντελικό όρος ΟΜΟΦΩΝΑ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΑΖΗ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο