Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

4 Δεκεμβρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 18ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                                      ΜΕΛΙΣΣΙΑ 09/08/2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 18η   ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α/Απόφ.

Ημερομηνία Πρόσκλησης:03.08.2023

Ημερομηνία Συνεδρίασης: 08.08.2023

ΨΗΦΙΣΗ

96.20231. Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Πεντέλης, για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση του πάρκου Θάλωσσι της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Πεντέλης», συνολικού προϋπολογισμού 5.366.794,40 (συμπ. Φ.Π.Α. 24%) & τον ορισμό δυο (2) εκπροσώπων με τους αναπληρωτές του, για την κοινή επιτροπή παρακολούθησηςΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
97.20232. Αγορά ιδανικού μεριδίου ακινήτου χαρακτηρισμένου ως ΚΧ στην Δ.Κ Μελισσίων περικλειόμενο από τις οδούς  Αγίας Μαρίνης – Πεζόδρομο  και  Αν. Παπανδρέου για την εφαρμογή του Ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλης.ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ /ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
98.20233. Παραχώρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Πεντέλης στους αθλητικούς συλλόγους, αθλητικής περιόδου 2023-2024.ΟΜΟΦΩΝΑ /ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
99.20234.Ετήσιος  προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου  του Δήμου  Πεντέλης   έτους 2024.ΟΜΟΦΩΝΑ
100.20235. Ετήσιος  προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου  Πεντέλης έτους 2024ΟΜΟΦΩΝΑ
101.20236. 1η Υποχρεωτική Αναμόρφωση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2023 (εισήγηση από ΟΕ).ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
102.20237. Εισηγητική έκθεση 2ου τριμήνου του έτους 2023 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (εισήγηση από ΟΕ).ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
103.20238. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021», Α.Μ. 76/2021Τ.Υ.ΟΜΟΦΩΝΑ
104.20239. Διαγραφή χρέωσης ποσού από ανείσπρακτα Δ.Τ.ΟΜΟΦΩΝΑ
105.202310. Διαγραφή χρέωσης ποσού από αυθαίρετη χρήση Κοινόχρηστου χώρου.ΟΜΟΦΩΝΑ
106.202311. Διαγραφή χρεώσεων από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, λόγω ηλεκτροδότησης ακινήτου.ΟΜΟΦΩΝΑ
107.202312. Διαγραφή χρεώσεων από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, λόγω ηλεκτροδότησης ακινήτου.ΟΜΟΦΩΝΑ
108.202313. Διαγραφή χρέωσης ποσού από παράβαση ΚΟΚ.ΟΜΟΦΩΝΑ
109.202314. Διαγραφή χρέωσης ποσού από παράβαση ΚΟΚ.ΟΜΟΦΩΝΑ
110.202315. Διαγραφή χρεώσεων από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας.ΟΜΟΦΩΝΑ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΑΖΗ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο