Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 18ης τακτικής συνεδρίασης Δ.Σ. 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                        ΜΕΛΙΣΣΙΑ,  05/12/2022

ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 18η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
  Ημερομηνία Πρόσκλησης: 25 Νοεμβρίου 2022

Ημερομηνία Συνεδρίασης: 30 Νοεμβρίου 2022

   

Α/Απόφ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΨΗΦΙΣΗ

 
105 1.     10η Υποχρεωτική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού για Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα ΟΜΟΦΩΝΑ  
106 2.     11η Υποχρεωτική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού για Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα ΟΜΟΦΩΝΑ  
107 3.     Επικαιροποίηση Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την Πολεοδομική Μελέτη Αναθεώρησης Εγκεκριμένου Σχεδίου Πόλεως Μελισσίων για τον Καθορισμό- Τροποποίηση Χρήσεως Γης σε εφαρμογή του Νέου Γ.Π.Σ. (καθορισμός χρήσεων γης, όρων και περιορισμών δόμησης). ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  
108 4.     Έγκριση και παραλαβή πρώτο στάδιο της δεύτερης φάσης της μελέτης με τίτλο «Αναθεώρηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Δ.Κ. Μελισσίων για τον καθορισμό κοινοχρήστων- κοινωφελών χώρων σε εφαρμογή του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) ΟΜΟΦΩΝΑ  
109 5.     Λήψη απόφασης περί μελέτης σήμανσης επί της οδού Δουκίσσης Πλακεντίας στην Δ.Κ. Πεντέλης. ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ  
110 6.     Έγκριση έναρξης διαδικασίας εκμίσθωσης χώρου επιφάνειας 7Μ2 με σκοπό την τοποθέτηση αυτόματων πωλητών στα κτίρια των Δημοτικών Ενοτήτων (Μελίσσια-Πεντέλη-Νέα Πεντέλη) του Δήμου Πεντέλης με διαδικασίες προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας (ΠΔ270/81). ΟΜΟΦΩΝΑ  
111 7.     Κοπή δένδρου επί της οδού Σοφίας 4, Μελίσσια ΟΜΟΦΩΝΑ  
112 8.     Κοπή δένδρου επί της οδού Σπύρου Μπέκα 8 & Καλλέργη, Μελίσσια ΟΜΟΦΩΝΑ  
113 9.     Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Δήμου Πεντέλης για το σχολικό έτος  2023-2024. ΟΜΟΦΩΝΑ  

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΑΖΗ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο