Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

17 Απριλίου 2024

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 2ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                    Μελίσσια   11-2-2021

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 2ης/8-2-2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ)

Α/Α

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

ΘΕΜΑΤΑ    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΨΗΦΙΣΗ

16

1.     Επικύρωση πρακτικών των υπ’ αριθ. 6ης/2020, 7ης/2020, 8ης/2020, 9ης/2020 και 10ης/2020 συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πεντέλης.

ΟΜΟΦΩΝΑ

17

2.     Μεταγραφή συμβολαίων αγοράς ακινήτων Παλατιανού – Κατωπόδη.

ΟΜΟΦΩΝΑ

18

3.     Έγκριση 2ου πρακτικού επιτροπής συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας του προσωπικού του Δήμου και κατακύρωση αποτελέσματος.

ΟΜΟΦΩΝΑ

19

4.     Έγκριση 3ου πρακτικού επιτροπής διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού (άνω των ορίων) ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού για τις υπηρεσίες φύλαξης εγκαταστάσεων του Δήμου για τρία (3) έτη [ με δικαίωμα προαίρεσης για τέσσερις μήνες ακόμη] και κατακύρωση αποτελέσματος.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

20

5.     Έγκριση 3ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για την σύναψη δημόσιας σύμβασης μελέτης με τίτλο : ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΥΠΟΕΡΓΟ 3) ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΡΑΪΚΟΥ ΣΤΟ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟ ΟΡΟΣ» και κατακύρωση αποτελέσματος.

ΟΜΟΦΩΝΑ

21

6.     Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία « Δράσεις ευαισθητοποίησης για το πρόγραμμα διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων Δήμου Πεντέλης» (υποέργο 4).

ΟΜΟΦΩΝΑ

22

7.     Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Σύμβουλος υποστήριξης προγράμματος διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων δήμου Πεντέλης» (υποέργο 5).

ΟΜΟΦΩΝΑ

23

8.     Έγκριση 1ου πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης μελέτης με τίτλο : «Αναθεώρηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Δ.Κ. Μελισσίων για τον καθορισμό κοινοχρήστων- κοινωφελών έργων σε εφαρμογή του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.)».

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

24

9.     Διαγραφή χρεώσεων από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, λόγω διπλοεγγραφής.

ΟΜΟΦΩΝΑ

25

10.  Διαγραφή χρεώσεων από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, λόγω μεταβίβασης ακινήτου.

ΟΜΟΦΩΝΑ

26

11.  Λήψη απόφασης για την αποδοχή χρηματοδότησης της δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσίας με τίτλο «ΣΧΕΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.)» προϋπολογισμού 49.600,00 € ( συμπ. Φ.Π.Α.).

ΟΜΟΦΩΝΑ

27

12.  Αποδοχή δωρεάς ενός (1) απινιδωτή LP 1000 Detibrillator ECE Monitoring.GR, από τον Όμιλο Αντισφαίρισης Μελισσίων.

ΟΜΟΦΩΝΑ

28

13.  Αποδοχή δωρεάς : α. ενός (1) αναπηρικού αμαξιδίου και β. δύο (2) θερμομέτρων τοίχου ανέπαφης, από την εταιρία «¨Ορθοπεδικός Κόσμος ΚΥΦΙΔΗΣ».

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Η   ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο