Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 24ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                                       ΜΕΛΙΣΣΙΑ 23/11/2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 24η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΕΙΚΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Ημερομηνία Πρόσκλησης: 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Ημερομηνία Συνεδρίασης: 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  
133 1.         Επικύρωση Πρακτικών 2ης, 4ης, 5ης, 8ης, 9ης, 11ης, 12ης και 13η συνεδρίασης ΔΣ έτους 2023 ΟΜΟΦΩΝΑ
134 2.         2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού για το έτος 2023 (εισήγηση από ΟΕ) ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
135 3.         7η  Υποχρεωτική Αναμόρφωση  Χρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων και Δάνειο Πρόγραμμα “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” Προμήθεια Συστημάτων & Ειδικού Εξοπλισμού Πολιτικής Προστασίας .Ψηφιακή Σύγκλιση. (εισήγηση από ΟΕ) ΟΜΟΦΩΝΑ
136 4.         Εισηγητική έκθεση 3ου τριμήνου του έτους 2023 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.(εισήγηση από ΟΕ) ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

137 5.         Καταβολή αποζημίωσης με την διαδικασία Εξώδικου Συμβιβασμού (εισήγηση από ΟΕ) ΟΜΟΦΩΝΑ
138 6.         Τροποποίηση της υπ’αριθ. πρωτ. 24361/7053/21-122021 σύμβασης, ως προς τον τρόπο εκτέλεσης της υπηρεσίας (λύση σύμβασης) ΟΜΟΦΩΝΑ
139 7.         Ορισμός επιτροπής για την παραλαβή του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Πεντέλης έτους 2017» με Α.Μ. 2/2017 T.Υ., σύμφωνα με το άρθρο 172 του ν.4412/2016. ΟΜΟΦΩΝΑ
140 8.         Παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. (εισήγηση από ΕΠΖ) ΟΜΟΦΩΝΑ
141 9.         Παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν ΚΥΕ επί της οδού Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 3 στην Δ.Κ. Ν. Πεντέλης. (εισήγηση απο ΕΠΖ) ΟΜΟΦΩΝΑ
142 10.     Παραχώρηση Χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου για Τοποθέτηση Α.Τ.Μ της Τράπεζας ALPHA BANK. (εισήγηση από ΕΠΖ) ΟΜΟΦΩΝΑ
143 11.     Απομάκρυνση κενωθέντος περιπτέρου στη Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου της Δ.Κ. Νέας Πεντέλης. (εισήγηση από ΕΠΖ) ΟΜΟΦΩΝΑ
144 12.     Υλοτομία ξηραμένου ατόμου κωνοφόρου στην οδό Κίμωνος 16, Μελίσσια. Ψηφίζει και ο κ. Δροσάτος. (εισήγηση από ΕΠΖ) ΟΜΟΦΩΝΑ
145 13.     Υλοτομία ατόμου πεύκης μεγάλων διαστάσεων στην οδό Ανδριανουπόλεως 5 Μελίσσια. Ψηφίζει και ο κ. Δροσάτος. (εισήγηση από ΕΠΖ) ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
146 14.     Υλοτομία ατόμου πεύκης επί της οδού Αγίας Παρασκευής και Πατριάρχου Γρηγορίου Ε. 9, Μελίσσια. Ψηφίζει και ο κ. Δροσάτος. (εισήγηση από ΕΠΖ) ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
147 15.     Υλοτομία 2 ατόμων πεύκης επί της οδού Ερμού 3 και Διονύσου, Μελίσσια. Ψηφίζει και ο κ. Δροσάτος. (εισήγηση από ΕΠΖ) ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
148 16.     Υλοτομία ατόμου πεύκης επί της οδού Διός 1 και Αχιλλέως, Μελίσσια. Ψηφίζει και ο κ. Δροσάτος. (εισήγηση από ΕΠΖ) ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
149 17.     Υλοτομία ενός (1) ατόμου πεύκης επί της οδού Δήμητρας 15-17, Μελίσσια. Ψηφίζει και ο κ. Δροσάτος. (εισήγηση από ΕΠΖ) ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
150 18.     Υλοτομία ατόμου πεύκης επί της οδού Εφέσου 3Γ στη Νέα Πεντέλη.Ψηφίζει και ο κ. Μιχελακάκης. (εισήγηση από ΕΠΖ) ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
151 19.     Υλοτομία ατόμων βραχυχίτωνα  επί της οδού Κρήτης 2 στη Νέα Πεντέλη.Ψηφίζει και ο κ. Μιχελακάκης. (εισήγηση από ΕΠΖ) ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
152 20.     Κοπή 2 ατόμων πεύκης επί της οδού Ιατρού Βυζαντίου 30  στη Νέα Πεντέλη. Ψηφίζει και ο κ. Μιχελακάκης.(εισήγηση από ΕΠΖ) ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
153 21.     Κοπή πεύκου επί της οδού Κιλκίς 8 στη Νέα Πεντέλη.Ψηφίζει και ο κ. Μιχελακάκης. (εισήγηση από ΕΠΖ) ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
154 22.     Κοπή πεύκου επί της οδού Αμφικτυονιών 26 στη Νέα Πεντέλη.Ψηφίζει και ο κ. Μιχελακάκης.(εισήγηση από ΕΠΖ) ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
155 23.     Yλοτομία ατόμου πεύκης επί της οδού Νικαίας 18 στη Νέα Πεντέλη. Ψηφίζει και ο κ. Μιχελακάκης.(εισήγηση από ΕΠΖ) ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
156 24.     Yλοτομία ενός (1) ατόμου πεύκης επί της οδού Γ. Παπανδρέου 11 στη Νέα Πεντέλη. Ψηφίζει και ο κ. Μιχελακάκης.(εισήγηση από ΕΠΖ) ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
157 25.     Υλοτομία ενός (1) ατόμου πεύκης επί της οδού Αγίας Παρασκευής 6 στη Νέα Πεντέλη. Ψηφίζει και ο κ. Μιχελακάκης. (εισήγηση από ΕΠΖ) ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
158 26.     Υλοτομία τριών (3) ατόμων κυπαρισσιού επί των οδών Λεωφόρου Αγίου Σύλλα 34 και Αλιάκμονος στη Νέα Πεντέλη. Ψηφίζει και ο κ. Μιχελακάκης. (εισήγηση από ΕΠΖ) ΟΜΟΦΩΝΑ
159 27.     Υλοτομία τριών (3) ατόμων βραχυχίτωνα  επί της οδού Λεωφόρου Αγίου Σύλλα 40 στη Νέα Πεντέλη. Ψηφίζει και ο κ. Μιχελακάκης (εισήγηση από ΕΠΖ) ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΑΖΗ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο